STOCKHOLM 20150731
 Luftningsrör till avloppsbrunn. Runt 350000 småhus med gamla enskilda avlopp måste byggas om. Avgifter kan få kostnaderna att skena redan innan grävskopan satts i backen.
 Skillnaderna är stora beroende på kommun.
STOCKHOLM 20150731 Luftningsrör till avloppsbrunn. Runt 350000 småhus med gamla enskilda avlopp måste byggas om. Avgifter kan få kostnaderna att skena redan innan grävskopan satts i backen. Skillnaderna är stora beroende på kommun. Bild: Christine Olsson/TT

Det behövs bättre koll på små avlopp

VVS-branschen: Undermåliga anläggningar måste upptäckas tidigt och åtgärdas innan de orsakar problem eller förorenar.

ANNONS

Vi är vana vid att betrakta vårt vatten som rent. Vi badar gärna i våra insjöar och äter fisken vi fiskar i våra vattendrag. Den rika tillgången på sötvatten i Sverige är en viktig naturresurs som vi ser som en självklarhet. Men den naturresursen hotas på många ställen av illa skötta avlopp.

I Sverige finns närmare en miljon avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs och Vattenmyndigheten beräknas 240 000 vara olagliga då de saknar rening efter slamavskiljaren. Vanligtvis är de enskilda avloppen små anläggningar som ligger vid sommarstugor och fritidshus, nära både badsjöar, känsliga kuststräckor och vattendrag.

När vi gjorde en enkätundersökning bland riksdagskandidater på valbar plats i Västra Götaland uppgav hälften av de som svarade på enkäten, 50 procent, att de vill se obligatoriska kontroller av små avlopp. Motsvarande siffra för riksdagskandidater i hela landet var även det 50 procent. I vissa valkretsar var stödet för obligatoriska kontroller så stort som 75 procent.

ANNONS

När vi ställde samma fråga i en Sifoundersökning svarade 77 procent ja på samma fråga. Det finns alltså stort stöd både bland kommande riksdagsledamöter och folket för att införa obligatoriska kontroller av enskilda avlopp.

För att avloppen ska fungera bra behövs regelbundet underhåll. Med den underhållstakt vi har i dag skulle det ta hela 41 år innan alla avlopp i Västra Götaland håller acceptabel standard. Motsvarande siffra för riket är 45 år. Med tanke på att ett enskilt avlopp har en teknisk livslängd på cirka 20 år kommer vi leva länge med enskilda avlopp som riskerar att fortsätta släppa ut orenat vatten i sjöar och vattendrag.

För att komma till rätta med problemen behövs styrmedel som bidrar till att höja åtgärdstakten. Genom att införa krav på återkommande kontroller kan undermåliga anläggningar upptäckas tidigt och åtgärdas innan de orsakar problem eller förorenar.

Nyligen föreslog utredningen om hållbara vattentjänster att alla enskilda avlopp ska ”avloppsdeklareras” med jämna mellanrum. På så sätt kontrolleras statusen för samtliga enskilda avlopp regelbundet och kommunerna får bättre underlag för sin tillsyn samtidigt som fastighetsägarna får veta hur deras avlopp fungerar. Vi tycker det är ett bra steg på vägen mot att lösa problemet med undermåliga enskilda avlopp.

ANNONS

Nu är det dags att gå från ord till handling. Det folkliga stödet finns, det politiska stödet är på plats, utredningen är klar. Det är dags att ta problemet med dåliga små avlopp på allvar och införa regelbundna kontroller av enskilda avlopp.

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas Råd

ANNONS