Det handlar om att kvinnor oftare än män tenderar att ha en större rädsla för att misslyckas, menar debattörer.
Det handlar om att kvinnor oftare än män tenderar att ha en större rädsla för att misslyckas, menar debattörer.

Det behövs fler kvinnliga entreprenörer

Det handlar om att kvinnor oftare än män tenderar att ha en större rädsla för att misslyckas, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Idag står kvinnor i Sverige enbart för cirka 27 procent av det totala företagandet. Orsakerna till att det ser ut som det gör är flera. Det handlar om att kvinnor oftare än män tenderar att ha en större rädsla för att misslyckas, att kvinnliga näringsidkare oftare har en anställning vid sidan av och att kvinnor ofta tar större ansvar för hem och barn.

Det behövs fler kvinnliga entreprenörer både på landsbygden och i storstäder. På så sätt får vi fler kvinnliga förebilder i näringslivet. Den obalans som finns mellan antalet manliga och kvinnliga näringsidkare bidrar till att cementera bilden av män som mer företagsamma, mer beslutsamma och bättre ledare.

ANNONS

En del aktörer vill se särskilda undantag eller schablonregler för mindre företag för att underlätta för nyföretagande. Ofta riktar det sig mot branscher som domineras av kvinnor. Förslagen är välmenande, men vi anser att det är bättre om reglerna utformas så de är rimliga att följa för alla företag. Så kallade tröskelgränser för undantag fungerar i praktiken som glastak som företagen tvingas hålla sig under för att inte drabbas av orimlig regelbörda.

Det är viktigt att ändra attityden till företagande och entreprenörskap och att börja med detta redan i skolan. Exempelvis behöver hem- och konsumentkunskapen moderniseras genom att prioritera kunskap och färdighet i ekonomi. Exponering för företagande i tidig ålder är centralt för att senare i livet själv välja att bli företagare.

Vi vill: Uppmuntra kvinnliga entreprenörer som vill starta, driva och utveckla nya och befintliga företag.

*Underlätta integrationen genom att stödja invandrarkvinnor till eget företagande

*Utöka ROT och RUT-avdraget

*Minska regelbördan för näringsidkare

Sverige behöver fler kvinnliga entreprenörer. Vi Moderatkvinnor kommer fortsätta driva på för att detta ska bli verklighet.

Anna-Lena Holberg (M

ordförande Moderatkvinnorna Västra Götaland

Eva Abrahamsson (M)

ordförande Moderatkvinnorna valkrets norra

Linda Jansson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen i Färgelanda kommun

ANNONS