Det behövs ingen ny lag om könsdysfori

De medicinska behandlingarna kan ge ett antal biverkningar som du får bära med dig livet igenom, menar Lars-Arne Staxäng.