”Denna och andra liknande ’buggar’ i systemet måste först rättas till, innan kommunal, regional eller statlig vård och omsorg konkurrensutsätts mer av privata aktörer.”
”Denna och andra liknande ’buggar’ i systemet måste först rättas till, innan kommunal, regional eller statlig vård och omsorg konkurrensutsätts mer av privata aktörer.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det finns en bugg i det fria valet av vårdcentral

Svenskt Näringsliv har säkert jätteduktiga medarbetare som är jätteduktiga på att räkna ut saker, men främst ur sitt perspektiv. Detta ligger självklart i sakens natur precis som de olika LO-förbunden, som ofta står som motpart och motpol till Svenskt Näringsliv, är duktiga på att räkna ut saker ur sitt perspektiv.

ANNONS

Replik till Svenskt näringsliv

LÄS MER:Win-win om kommunerna köper mer från näringslivet

I Uddevalla kommun, där jag är anställd inom äldrevården, finns en ”bugg” i systemet när det gäller det fria valet av vilken vårdcentral medborgarna kan välja. Min – självklart även det subjektiva – upplevelse när jag möter biståndsbeviljade, främst äldre människor, är att de sällan förstått den djupare betydelsen då de valt vårdcentral och vad detta innebär för möjligheten att få kvalificerad hjälp när åren tar ut sin rätt och deras kropp och själ behöver mer hjälp från sin omvärld.

Vissa vårdcentraler har avtal med kommunen och VG-regionen som andra vårdcentraler inte har. Vissa vårdcentraler är lättare att komma i kontakt med och få hjälp av medan andra ständigt verkar ha resursbrister av olika slag. Viljan till att skriva en remiss för mer kvalificerad vård skiljer sig även det från vårdcentral till vårdcentral.

ANNONS

Som hemtjänstpersonal möts man då och då av en problematisk livssituation hemma hos brukarna, just på grund av att brukaren aldrig kunnat förstå innebörden av sitt fria vårdval till fullo, utan kanske hamnat i sjukdomstillstånd där de inte upplever sig ha tillgång till den vårdhjälp från sin vårdcentral som de trodde sig ha rätt till när de en gång valde. Denna och andra liknande ”buggar” i systemet måste först rättas till, innan kommunal, regional eller statlig vård och omsorg konkurrensutsätts mer av privata aktörer.

Om Svenskt Näringsliv skulle vara mer öppna för att vilja vara med och bidra till att inte bara några få pålästa, utan hela Sveriges befolkning får ”justa villkor” när de väljer sin utförare av vård och omsorg, tror att jag att deras argument skulle upplevas som mer konstruktiva av en bredare del av befolkningen. Och detta skulle självklart kunna leda till både bättre kommunal ekonomi och bättre vård och omsorg för den berörda kommunens alla invånare. Då gynnas både lilla jag och stora Svenskt Näringsliv.

Pål Magnusson

Uddevalla