Det handlar om att göra prioriteringar

Fullmäktigeledamoten Anders C Nilsson (S) i Lysekil klankar i en insändare ned på bland annat Lysekilspartiet.

ANNONS

Replik till Anders C Nilsson (S)

LÄS MER:Trots många år vid makten vill M inte ta ansvar för problemen i Lysekil

Nilsson drar upp historier i både dåtid och närtid, där bland annat Lysekilspartiet gjort det ena felet efter det andra. Han nämner skeenden som ägde rum för snart 15 år sedan i utbildningsnämnden, han skriver att socialnämnden har fått för lite resurser till äldreomsorg och till förbyggande åtgärder för barn och unga.

Det Nilsson (S) inte skriver är att han och hans parti under en stor del av de senaste 15 åren har suttit i styret och har haft all makt att, bland annat, hindra den sociala oro och den gängproblematik som vuxit fram och som kommunen nu dras med och måste ta itu med.

ANNONS

Vi tar detta med den sociala oron och gängen som drar runt på mycket stort allvar. Vi har ett ansvar för att barn och unga lämnar skolan rustade för att klara ett vuxenliv. Vi kan heller inte acceptera att gäng får tillåtas att närmast terrorisera både unga och vuxna, gränser måste sättas. För att ta detta ansvar och för att få något att ske menar vi att resurser måste avsättas, åtgärdsplaner med tydligt angivande av ansvariga tas fram och att sedan detta följs upp. År ut och år in, här handlar det tyvärr inte om några "quick fix".

Utan att avsätta resurser blir det heller ingen verkstad. Att tro något annat är naivt. En kommuns ekonomi är alltid begränsad, det vill säga om extra satsningar ska göras måste pengarna tas från något annat. För att kunna satsa på barn och unga valde vi i budgeten för de kommande åren att satsa väsentligt mer än vad Nilsson (S) och hans parti förespråkade. Varifrån hämtade vi pengarna? Vi tog i anspråk en mindre del av regeringens satsning på äldre samtidigt som vi minskade en aning på överskottsmålet. Detta var kontrollerat först med förvaltningen och sedan med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det finns inga formella hinder för att göra detta.

ANNONS

Nilsson (S), det handlar om att göra prioriteringar. Nu är det, enligt vår mening, den sociala oron och gängproblematiken som vi måste få bukt med. Och vi gör bedömningen att det är angeläget både för unga och äldre som bor i Lysekil.

Ronald Rombrant

gruppledare för Lysekilspartiet

ANNONS