Anne Karin Höglund från Vårdförbundet skriver om löneskillnaderna mellan olika regioner och kräver betydligt mer av Västra Götalandsregionen.
Anne Karin Höglund från Vårdförbundet skriver om löneskillnaderna mellan olika regioner och kräver betydligt mer av Västra Götalandsregionen. Bild: Stefan Bennhage

Det här räcker inte – kompetens måste belönas!

Vårdförbundet har utvärderat löneutfallet i regionerna 2020 och kan konstatera att det skett en tydlig trendförändring.

ANNONS

Löneutvecklingen nationellt på 3,07 procent för Vårdförbundets medlemmar ligger över genomsnittet på arbetsmarknaden och vi ser att de erfarna och särskilt yrkesskickliga har prioriterats. Region Kronoberg satsade rejält och höjde medellönen med nästan 2 000 kronor per månad, en ökning med 5,4 procent jämfört med 2019, medan medlemmarna i Västra Götalandsregionen kom på 14:e plats (av 21) med 2,9 procent. Bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är ett allvarligt problem i hela landet. Det är nyckelkompetenser vården inte klarar sig utan. Redan i dag har vi på grund av det stängda vårdplatser och operationssalar, och risken är att bristen ökar ytterligare utan en ansvarsfull lönepolitik.

ANNONS

Pandemin har visat den avgörande betydelsen Vårdförbundets medlemmar har för en fungerande hälso- och sjukvård – och bristen är nationell. Att ha rätt utbildad personal på rätt plats är avgörande för vårdens kvalitet och är särskilt viktigt för patientsäkerheten.

LÄS MER:Eskalerande problem med arbetsmiljön på akuten

Enligt Socialstyrelsens årliga bedömning av tillgången på legitimerad personal i vården uppger alla 21 regioner brist på specialistsjuksköterskor. En region uppger att bristen på operationssjuksköterskor har lett till stängda operationssalar. 19 av 21 regioner har bedömt att det råder brist på barnmorskor och 18 regioner rapporterar brist på röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Det får konsekvenser för hur vården fungerar.

Hälso- och sjukvården behöver nu långsiktiga förutsättningar och tydligt ledarskap för att behålla de som jobbar inom vården och locka tillbaka de omkring 13 200 sjuksköterskor som lämnat yrket och då behöver arbetsgivarna lyssna på vilka faktorer som kan göra skillnad.

Majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer så som; lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en undersökning från SCB. Trots det spretar löneutfallen för 2020 mellan 1,99 procent och 5,4 procent och det skiljer cirka 3 000 kronor i medellön per månad mellan den region som betalar bäst och den som betalar sämst. Lönesatsningen i Region Kronoberg skickar en tydlig signal till alla Vårdförbundsmedlemmar att här är en region som förstått att det inte räcker med applåder. Det kommer sannolikt att underlätta för dem att både behålla erfaren och särskilt yrkesskicklig personal, samt att rekrytera ny personal. I Västra Götalandsregionen är det i stället en risk för ytterligare tapp av nyckelkompetenser och därmed ökar beroende av inhyrd personal och risk för flera stänga vårdplatser.

ANNONS

LÄS MER:Svårt att få ledigt – flera har sagt upp sig

Om intresset för vårdyrken ska öka måste det finnas möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid – den som är mest erfaren och särskilt yrkesskicklig ska tjäna betydligt mer än den som är ny i yrket och mindre erfaren. Det finns regioner som har tagit stora steg i rätt riktning och regioner som noga behöver tänka igenom sin lönepolitik. Vårdförbundet kommer att fortsätta säkerställa att medlemmarna får en löneutveckling som motsvarar deras akademiska utbildning och stora ansvar – samt att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet verkligen lönar sig. Den som blir sjuk ska mötas av rätt kompetens på rätt plats.

Anne Karin Höglund

avdelningsordförande, Vårdförbundet avdelning Västra Götaland