När Socialdemokraterna tillträdde 2014, var vi därför tvungna att påbörja ett nytt arbete med att bygga ny infrastruktur i hela landet, menar debattörer.
När Socialdemokraterna tillträdde 2014, var vi därför tvungna att påbörja ett nytt arbete med att bygga ny infrastruktur i hela landet, menar debattörer. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det högerkonservativa blocket saknar ambitioner

När Socialdemokraterna tillträdde 2014, var vi därför tvungna att påbörja ett nytt arbete med att bygga ny infrastruktur i hela landet, menar debattörer.

ANNONS
|

När moderaterna och Magnus Jacobssons kristdemokrater styrde Sverige sänkte man skatten med 140 miljarder för de som tjänar allra mest, istället för att satsa på gemensamma investeringar i samhället.

När Socialdemokraterna tillträdde 2014, var vi därför tvungna att påbörja ett nytt arbete med att renovera, reparera och bygga ny infrastruktur i hela landet. I juni presenterade regeringen en rekordinvestering i svensk infrastruktur på närmare 900 miljarder kronor. Det beräknas skapa 300 000 nya jobb och kommer förenkla vardagen för miljontals svenskar. Det är den största järnvägssatsningen i modern tid och vi satsar mer på att laga slitna vägar än någonsin förut.

ANNONS

Magnus Jacobsson skriver att inget av regeringens historiska infrastruktursatsning kommer Västsverige till godo. Det stämmer inte. Investeringarna kommer märkas av i hela Västsverige. Vi tar det historiska beslutet att bygga nya stambanor i Sverige och påbörjar utbyggnaden mellan Göteborg-Borås. Det kommer stärka kapaciteten, bidra till fler och snabbare tåg, samt avlasta de hårt belastade vägarna i regionen. Vi planerar dessutom för de återstående delarna av de nya stambanorna mellan Linköping och Borås, påskyndar förstärkningen av Västra stambanan och investerar i djupare farleder i Göteborgs hamn. Därutöver utreder vi nu en förstärkning av järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Underhållsåtgärder planeras på Bohusbanan. Samtidigt gör vi betydliga satsningar på E20, E45 och E6. Sammantaget innebär detta att investeringar på 50 miljarder kronor kommer göras i infrastrukturen i Västsverige de närmaste åren. Det är en ökning med nästan 10 miljarder i jämförelse med när Moderaterna styrde Sverige. Så bygger vi ihop Sverige.

Vi ser däremot hur det högerkonservativa blocket saknar denna ambitionsnivå. Moderaterna vill satsa 30 miljarder kronor mindre på investeringar i ny infrastruktur och Kristdemokraterna 50 miljarder kronor mindre. Sverigedemokraterna har inte ens orkat presentera några siffror. Socialdemokraterna har däremot högre ambitioner! Genom en rekordinvestering i Sveriges infrastruktur ska vi bygga ihop landet, öka takten i klimatomställningen och skapa nya jobb.

ANNONS

Paula Holmqvist

Mats Wiking

Karin Engdahl

riksdagsledamöter (S) Fyrbodal

ANNONS