"När du eller anhörig använder hemtjänst eller bor på olika äldreboende i Uddevalla kommun, så skickas det ut en kommunal inkomstdeklaration varje år som måste fyllas i", uttrycker skribenten.
"När du eller anhörig använder hemtjänst eller bor på olika äldreboende i Uddevalla kommun, så skickas det ut en kommunal inkomstdeklaration varje år som måste fyllas i", uttrycker skribenten. Bild: Lasse Edwartz

Det kan bli dyrt att glömma kommunens inkomstdeklaration

Viktigt för många att läsa! När du eller anhörig använder hemtjänst eller bor på olika äldreboende i Uddevalla kommun, så skickas det ut en kommunal inkomstdeklaration varje år som måste fyllas i.

ANNONS
|

Missa inte det för då kan det stå dig dyrt, speciellt om du har låg pension eller inkomst. Du kan förlora hundralappar, kanske tusenlappar varje månad om du har otur. Uddevalla kommun tar inget ansvar för att hjälpa till med ifyllnad eller att justera avgiften i efterhand om deklarationen inte kommer in, vilket en avlidens dödsbo nu bittert får erfara.

Socialchefen skyller på regler och struntar helt i att kommunen har tagit ut alldeles för höga avgifter. Samma sak gällande bostadstillägg som många med låga inkomster och pensioner missar, där det kan röra sig om ännu större belopp om man missar detta. Min bekant, numer avliden, fick mer än 4500 kronor/månad vilket många äldre inte heller får hjälp med. Kommunen skyller allt på den enskildes egna ansvar även om personen är gammal, sjuk eller inte har kunskap eller förmåga. Det är regler att följa utan någon hjälp från kommunen även om man inte har anhörig eller annan som kan hjälpa till – bedrövligt.

ANNONS

Men det finns möjlighet till "god man" säger kommunen men som många inte vill ha, en god man kostar också pengar. Det är verkligen inte lätt att bli gammal och absolut inte om pensionen är låg och anhöriga saknas, men vem bryr sig? I alla fall inte Uddevalla kommun som det verkar, där det hela tiden går att gömma sig bakom regler och andra än sig själv. Socialchefen vid Uddevalla kommun kanske kan förklara, själv fick jag bara hänvisning till svar, trots att jag blev lovad annat. Oerhört dåligt och okänsligt, vilket också visar att kommunen inte heller har för avsikt att göra något åt problemet, för det är ett stort problem även om kommunen verkar ha en annan åsikt eller inte ens bryr sig. Många äldre anhöriga och kanske bekanta behöver din hjälp, glöm inte det för deras och kanske för ditt eget bästa.

Leffe

Svar direkt:

Den som bor på ett vård- och omsorgsboende betalar för hyra, mat och omvårdnad. Avgiften för omvårdnad beräknas utifrån den boendes ekonomiska förutsättningar. För att kunna göra en beräkning av omvårdnadsavgift behöver kommunen information om den enskildes inkomster med mera.

Kommunen kan automatiskt, varje månad, inhämta vilka inkomster/bostadstillägg som pensionsmyndigheten betalar ut. För detta krävs ett samtycke, kommunen har inte fått något sådant samtycke. Kommunen begär också in uppgift om det utgår pension från någon annan än pensionsmyndigheten. Några sådana uppgifter har inte lämnats in. Det går alltid att kontakta kommunen för att få hjälp med att fylla i blanketter.

ANNONS

Roger Granat

Socialchef

ANNONS