Omstridd fråga. Arrendet på sjöbodar har höjts så att åretruntboende inte har råd, menar debattörerna.
Omstridd fråga. Arrendet på sjöbodar har höjts så att åretruntboende inte har råd, menar debattörerna. Bild: Andreas Olsson

Det krävs en ny vision och strategi för Sotenäs

"Enbart folkliga aktioner förhindrar nya katastrofer, som senast på Sandbogen."

ANNONS

Slutreplik till Mattsson och Hagbert

LÄS MER:Vi bygger för fullt i Sotenäs

Vi har betonat att kustsamhällenas överlevnad kräver starkare och mer demokratisk planering. Medan SD saknar politik i frågan och Alliansen tiger, har Moderaterna oroat sig mer för bensinpriset än hållbar utveckling. Nu tillägger man att den katastrofala byggnationen på Kleven beror på att tidigare politiker gjorde fel och att kommunen nu gör rätt.

Ja, fel gjordes i den planen och vi bör lära av misstagen. Men medan Sotenäsbostäder gjort vissa framsteg släpar kommunen efter. Bostadsförsörjningsprogrammet negligerades tills det blev ett villkor för statligt stöd och utkastet var så dåligt att inget av blocken kunde acceptera det innan (S) representanter utarbetade ett alternativ som inbringade fem miljoner till kommunen.

ANNONS

LÄS MER:Ett bohuslänskt dilemma

Alliansen talar om planering i demokratisk anda men har inte svarat på frågan om de som (L) i Göteborg vill utvidga privatiseringen av samhällsplaneringen. Dessutom är översiktsplanen gammal, uppdateras bara med nya fakta och måste göras om. Den strategiska markanskaffningen är eftersatt. Privata exploatörer har företräde. Allmänhetens möjligheter att promenera längs kajer och stränder försämras.

LÄS MER:Beslutet: Ingen exploatering på Sandbogen

Den tunga centrumtrafiken ökar. Kommunens upphandling negligerar socialt ansvar och miljöhänsyn. Boendet i sjöbodar kvarstår. Arrendet har höjts så att åretruntboende inte har råd. I detaljplanearbetet lyssnar Alliansen inte ens när samhällsföreningen i Hunnebo visar att det är huvudlöst att möjliggöra för en sjömack i det gropiga vattnet utanför Udden, speciellt som det finns alternativ. Enbart folkliga aktioner förhindrar nya katastrofer, som senast på Sandbogen.

LÄS MER:Bygg inte bara för de rika i Bohuslän

Därför säger vi Socialdemokrater att det krävs en ny vision och strategi för hållbar utveckling. Planeringen måste tidigareläggas, privatisering tyglas och det folkliga inflytandet plus samarbetet med frivilliga krafter och kommunens många kulturarbetare stärkas.

Therese Mancini, Britt Wall, Olle Törnquist, Gunnel Berlin, Lars Erik Knutsson, Vivianne Gustafsson, Bengt Sörensson, Torsten Bengtsson

För Socialdemokraterna i Sotenäs

ANNONS