Detta är ett speciellt ärende och därför har jag, i samråd med förvaltningen, valt att sammankalla hela nämnden för ett nytt beslut i ärendet, så att beslutet sker öppet och transparent, skriver Anna-Lena Heydar.
Detta är ett speciellt ärende och därför har jag, i samråd med förvaltningen, valt att sammankalla hela nämnden för ett nytt beslut i ärendet, så att beslutet sker öppet och transparent, skriver Anna-Lena Heydar. Bild: Lasse Edwartz

Dialogen med föreningarna ska fortsätta

Det är många ideella föreningar inom vår kommun som genomför fantastiskt fin verksamhet. Två av dessa föreningar är Ljungskile tennisklubb och Ljungskile ridklubb. Båda engagerar sig i utvecklingen av våra unga medborgare och bidrar till att många får en meningsfull fritid.

ANNONS

Frågan kring användningen av ytan mellan dessa föreningars verksamheter har engagerat många medborgare och utvecklats till en mycket känsloladdad debatt.

Tennisklubben har utvecklingsplaner kring att kunna erbjuda möjligheten att utöva padel inom ramen för sin verksamhet. Den har instruktörer och ledare som kan sporten och man ser intresse från klubbens medlemmar.

Ridklubben ser behov av mer utomhusytor för hästarna. Det behövs vinterhagar i närheten av stallet och en paddock som inte ligger på vattensjuk mark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att ta fram lösningar på båda föreningarnas behov. Dessa presenterades på nämnden och godkändes som underlag för fortsatta diskussioner med föreningarna. Förhoppningsvis leder det till en djupare dialog om det fortsatta arbetet att lösa båda föreningarnas behov.

ANNONS

En bygglovsansökan lämnades in till kommunen för att bygga en padelhall intill tennisklubbens tennishall och har hanterats av nämnden. En överklagan av beslutet till länsstyrelsen har nu fått ett utslag. Länsstyrelsen har upphävt beslutet och lämnat det tillbaka till nämnden för nytt beslut. Anledningen är att länsstyrelsen inte kan fastställa med bestämdhet om Henrik Sundström var jävig vid beslutet eller inte.

Nämnden har då som uppgift att fatta ett nytt beslut, i enlighet med plan- och bygglagen. Jag har fått frågan om det är vanligt med ett extra nämndmöte och kan inte påminna mig att vi har kallat nämnden under sommaruppehållet förut. Vanligtvis fattar presidiet beslut om de bygglov som behöver fattas beslut om på sommaren.

Detta är ju ett speciellt ärende och därför har jag, i samråd med förvaltningen, valt att sammankalla hela nämnden för ett nytt beslut i ärendet, så att beslutet sker öppet och transparent.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, tilldelas ett uppdrag att fortsätta dialogen med föreningarna, i syfte att utöka ridklubbens markarrende, liksom de användbara ytorna nära stallet, i enlighet med det underlag som presenterats för nämnden. Båda föreningarnas verksamhet kan ges förutsättningar att finnas på Skarsjöområdet.

Dialogen med alla föreningar på Skarsjöområdet fortsätter också, i syfte att utveckla hela området till det frilufts- och idrottsområde som den expansiva kommundelen har behov av.

ANNONS

Anna-Lena Heydar

gruppledare för Socialdemokraterna och förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden