20180406 Trollhättan

Vård , sjukvård , NU-sjukvården , Näl ,  röntgen ,  akuten ,  läkare , undersköterska , sjuksköterska ,
20180406 Trollhättan Vård , sjukvård , NU-sjukvården , Näl , röntgen , akuten , läkare , undersköterska , sjuksköterska , Bild: Stefan Bennhage

Digital plattform kan revolutionera vården

Krångliga digitala system slösar med de anställdas tid.

ANNONS

Västra Götalands hälso- och sjukvård brottas dagligen med tidskrävande digitala system. Samtidigt utnyttjar regionen bara en bråkdel av potentialen i Sveriges unika kvalitetsregister. Västra Götalandsregionen kan bidra till att lösa problemen genom att fullt ut ansluta sig till den nationella plattform som finns.

Många människor i Västra Götaland väntar i dag på att få genomgå en behandling eller träffa en läkare. Samtidigt är personalbristen stor inom flera yrkesgrupper. I en sådan situation är det ohållbart att hälso- och sjukvården i Västra Götaland har krångliga digitala system som slösar med de anställdas tid.

Samtidigt finns nationella kvalitetsregister som inte utnyttjas fullt ut. Dessa innehåller uppgifter som gör det möjligt att följa upp patienter i hela landet och utvärdera enskilda landsting, regioner och vårdenheter. Registren har länge varit en guldgruva för utveckling och forskning, men de är inte en integrerad del av vårdens it-system.

ANNONS

Det finns i dag en möjlighet att lösa båda dessa problem samtidigt. Genom att Sveriges regioner och landsting liksom de nationella kvalitetsregistren fullt ut ansluter sig till den nationella plattformen för vårddata kan vi skapa en nationell digital plattform där all vårdinformation finns samlad. Det skulle göra det möjligt för invånarna i Västra Götaland att enkelt ta del av sin samlade vårdinformation och samtidigt minska personalens administrativa börda rejält – till förmån för patienterna.

Full anslutning till den nationella plattformen skulle också underlätta för forskning och ge fantastiska möjligheter till förbättrade beslutsstöd. En behandlande läkare skulle kunna uppmärksammas på den senaste forskningen och automatiskt bli påmind om viktiga åtgärder som är lätta att glömma bort. I slutändan kan plattformen skapa en kvalitets- och kunskapsrevolution inom vård och forskning.

Det krävs en gemensam kraftsamling för att fullt ut få på plats den digitala plattformen och samla all nödvändig information. Västra Götalandsregionen har i dag anslutit 45 procent av vårdens möjliga informationsmängder till den nationella plattformen.

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland och i resten av Sverige har det tufft med långa köer och personalbrist. I slutändan drabbar det patienterna. I stället för att politikerna lappar och lagar där det för tillfället brister behöver vi en vård som klarar att lösa sina egna problem. Det kräver en hälso- och sjukvård med ett starkare fokus på kunskap. Att Västra Götalands regionpolitiker prioriterar anslutningsarbetet och säkerställer en fullständig anslutning skulle innebära ett stort steg i rätt riktning.

ANNONS

Jan Nilsson

professor i hjärt-kärlmedicin vid Lunds universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Assarsson

vd för kommun- och landstingsägda digitaliseringsbolaget Inera

ANNONS