Många politiker, oavsett partitillhörighet, har också en tendens att flockas kring en enskild fråga, menar debattören.
Många politiker, oavsett partitillhörighet, har också en tendens att flockas kring en enskild fråga, menar debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Dra inte alla över en kam!

Många politiker, oavsett partitillhörighet, har också en tendens att flockas kring en enskild fråga, menar debattören.

ANNONS
|

Valrörelsen är i full gång och debatterna om lag och ordning är återkommande och heta. Att kriminalitet i alla dess former ska bekämpas, och att dess gärningsmän, oavsett sort och slag, ska gripas och sona sitt brott är ju de flesta överens om. Men politiken har ibland en tendens att bli enkelspårig. Många politiker, oavsett partitillhörighet, har också en tendens att flockas kring en enskild fråga, och inte orka se de bakomliggande skälen till samhällsproblemen. Att det dessutom finns vissa partier som ser ett egenintresse i att utmåla vissa grupper mer våldsbenägna än andra säger sig självt. Att förknippa brottslighet med etnicitet förklarar tyvärr inte företeelsen eftersom individer med samma socioekonomiska förutsättningar riskerar oftare hamna i kriminalitetens nedbrytande spiral. Det har forskningen nationellt och internationellt visat.

ANNONS

Den upptrappade gängkriminaliteten måste självfallet på kort sikt bekämpas med alla medel. Men låt inte den kampen leda till att dra alla med en annan bakgrund än svensk över en kam. Av Sveriges cirka 10 miljoner invånare är cirka 2 miljoner utrikes födda. Majoriteten av dessa människor är hederliga skattebetalare som dagligen tar ansvar för samhällets olika funktioner. De finns på alla nivåer i samhället och utan dem stannar Sverige. För mig som regionpolitiker är detta helt uppenbart när våra rapporter visar bland annat följande: ”Av Västra Götalandsregionens anställda är 83 procent födda i Sverige och knappt 17 procent födda i andra länder. Av de 9062 anställda som är födda utanför Sverige är 12 procent födda i andra nordiska länder, 41 procent födda i andra europeiska länder än Norden och 47 procent födda i länder utanför Europa.”

Medarbetarna finns inom alla verksamheter i regionen, såsom sjukvård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling, serviceyrken, transport etcetera. De och deras barn utgör en viktig del av den svenska arbetskraften och en ovärderlig resurs. Som utrikes född med drygt trettio års arbetslivserfarenhet och med två vuxna arbetande och skattebetalande barn ser jag den nuvarande debattnivån som oerhört skadlig för den svenska sammanhållningen. Utan att nedvärdera vikten av en debatt om lag och ordning får vi inte glömma att visa respekt och uppskattning för de utrikes föddas insatser i Sverige. Om ingen annan så gör jag det! Jag lyfter på hatten och tackar ödmjukt för alla anställdas värdefulla insatser i våra verksamheter.

ANNONS

Låt oss tillsammans och i god samförståndsanda både komma åt gängkriminaliteten och skilja mellan personer och grupper.

Bijan Zainali (S)

Regionrådskandidat

ANNONS