Effektiv miljöpolitik är inte populistisk

Angående ledare med rubriken Därför överger väljarna Miljöpartiet.

ANNONS

Malin Lernfelt beskriver Miljöpartiets politik och vision som utopisk och omogen i förhållande till medborgares verklighet. Det är en förenklad, ensidig och populistisk hållning till den uppvärmda verklighet som oundvikligt närmar sig med stormsteg. Miljöministern Annika Strandhäll meddelar nyvaket att “Vår politik räcker en bit på vägen” vilket bekräftar att klimatpolitiken som förs idag inte är tillräcklig. Enligt forskare är Sverige inte i närheten att göra sin del av det globala klimatarbetet trots att vi är ett land med kapacitet att göra det. Kanske är krisen för den moderna människan i Sverige primärt en ekonomisk-, därefter en energi- och tillsist en klimatkris. Men vi anser att det omvända gäller och att det till syvende och sist är en existentiell kris på många plan.

ANNONS

Detta är något vi måste acceptera och agera på. Senaste IPCC rapporten gör det obekvämt tydligt att våra planetära system som möjliggör vår existens håller på att ge upp. Prognosen är sämre än väntat! Vi måste drastiskt minska våra utsläpp snabbt. Detta är inget vi längre kan eller har råd att diskutera. Det kommer kosta och kräva uppoffringar men vi kan få ett bättre liv som ger en demokratisk synergieffekt då vi behöver samarbeta över gränser, kulturer och politiska meningsskiljaktigheter. Tricket är att komma överens.

När det gäller energi måste vi av flertal anledningar, för att inte nämna den ryska relationen, ställa om till förnybara källor. Billigare, snabbare och bättre på relativt kort sikt. Det tar cirka sex till nio månader att bygga tio vindkraftverk där varje snurra vid ett normalt vindläge ger cirka 5,3 till 6,5 miljoner kWh per år. Ett vindkraftverk täcker den årliga elanvändningen för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor. Det tar cirka sju år att bygga nytt kärnkraftverk.

Att minnas är att Sverige har aldrig haft ett så stort överskott på el som nu om man ser till hela året. Hållbara energislag för energiförsörjningsmöjligheter redovisas tydligt av Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers och Markus Wråke, vd Energiforsk i DN (12/3) artikel om vi måste “hantera båda kriserna genom mer elproduktion”. Deras förslag visar på hur en snabb och kraftig ökning av svensk fossilfri elproduktion både är genomförbar och effektiv. Och visst, det kan upplevas jobbigt att jobba med ett parti som vill göra det som krävs, inte det som är bekvämast eller mest lättsmält. Politik ska inte vara lätt utan rätt.

ANNONS

Värnar vi om en rimlig chans till en hållbar, bättre värld för våra barn är vi beredda att ge avkall på privilegier och bekvämligheter med hopp om en mer rättvis morgondag? Våga gå emot strömmen och rösta på Sveriges enda riktiga klimatparti som för den enda politik som ger Sverige en chans att nå våra klimatmål och ta vårt ansvar för framtiden. För dystopier gör sig bäst som krut för populistisk politik, något som alla insiktsfulla medborgare vet.

Tina Ehn,

Regionkandidat Fyrbodal

Hans-Joachim Isenheim,

Ordförande MP Munkedal

Bengt Bivrin,

Gruppledare Strömstad

Michael Hallvarsson,

Ledamot fullmäktige Tanum

ANNONS