Some of the wind turbines which make up part of one of the world world's biggest offshore wind farm operated by Dong Enegry is seen in the North Sea, 19 miles (30 kilometers) west of Denmark's Jutland peninsula, Thursday, Sept. 17, 2009.  Denmark's Crown Prince Frederik, flipped a switch Thursday to start 91 wind turbines in the North Sea,which operator Dong Energy says has a production capacity of 209 megawatts, enough to power 200,000 homes.  Denmark, a pioneer in wind energy, has six other offshore wind farms.
Elektrifieringen av samhället kommer att kräva mer vindkraft ute i havet. Bild: CALBERG JASPER

Elbehovet i Västsverige behöver en snabb lösning

Centerpartiet: När Moderaterna säger nej till havsbaserad vindkraft, säger de nej till utveckling och ja till höga elpriser.

ANNONS

Västra Götaland är en av Europas främsta industriregioner och här finns en betydande del av Sveriges exportvärde samlat. Samtidigt genererar våra industrier stora mängder koldioxidutsläpp. För att hejda klimatförändringarna och för att vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad, måste industrierna gå ifrån sitt fossilberoende. Den gröna omställningen kräver ny eltillförsel och vi politiker behöver skapa förutsättningarna.

Idag producerar vi 5 TWh el per år i Västra Götaland och använder 20 TWh, inom 10 år spås behovet öka till 30 TWh/år. Till 2045 finns prognoser om ett elbehov på 50 TWh/år. Kan vi inte leverera tillräckligt med el till industrin kommer produktionen i stället flytta någon annanstans. Det är alltså jobb som står på spel.

ANNONS

Havsbaserad vindkraft kan vara en viktig del av lösningen, redan idag finns projekterade vindkraftsparker i Skagerrak vilka skulle täcka hela den förväntade ökningen av elbehovet i Västsverige.

Moderaterna fel ute

Moderaterna i Västra Götaland gick tidigt ut och sade nej till att utreda möjligheten till vindkraftverk i Skagerrak, och förespråkar i stället utbyggnad av små lokala kärnkraftverk. Dessa verk finns inte annat än på ritbordet.

Kärnkraft är inte lösningen på problemet. Tekniken är helt enkelt för dyr och tar för lång tid. Industrin själva säger att de behöver kraften så snabbt som möjligt och till lägsta pris. Eftersom mycket ska gå till exempelvis vätgasproduktion behöver inte den nya produktionen leverera dygnet runt. När nuvarande kärnkraft är dubbelt så dyr och tar, i bästa fall, dubbelt så lång tid att bygga så är ingen investerare beredd att satsa med de förutsättningarna.

Man kan också fråga sig var kärnreaktorerna ska placeras? Kärnreaktorer innebär stora säkerhetskrav utifrån bland annat strålsäkerhet. Det betyder kilometervida skyddszoner och väktare som ska patrullera. Och vad gör vi med slutförvaring av kärnavfallet?

Elektrifieringen i industrisektorn, och även i transportsektorn, sker nu. Kontentan är att vi i Västsverige behöver mer el och det snabbt. Annars kommer vi göra klimatet en otjänst samtidigt som vi riskerar flera tusentals arbetstillfällen. När Moderaterna säger nej, säger de nej till utveckling och ja till höga elpriser. Vi vet att omställningen behöver gå snabbt och vara kostnadseffektiv. Det är så vi kan ställa om både Sverige och världen!

ANNONS

Rickard Nordin (C)

Göteborg, riksdagsledamot

Fredrik Christensson (C)

Lysekil, riksdagsledamot

Anders Ådahl (C)

ordförande Västra Götaland Västra

Anne Sörqvist (C)

ordförande Fyrbodal

Andreas Hansson (C)

Strömstad

Elving Andersson (C)

Uddevalla

Stig-Arne Helmersson (C)

Sotenäs

Olof Börjesson (C)

Sotenäs

Lars Larsson (C)

Orust

Robert Mattsson (C)

Tjörn

George Strömbom (C)

Tjörn

Frank Holvik (C)

Tjörn

ANNONS