Elbilars elförbrukning – elen räcker med råge

I Sverige finns det cirka 5 miljoner personbilar. En bil körs i genomsnitt 1400 mil/år, vilket gör totalt sju tusen miljoner mil/år (7 miljarder).

ANNONS
|

En elbil drar i snitt högt räknat cirka två kilowatt/mil. Om alla bilar vore elbilar skulle det gå åt sju gånger två som är lika med 14 miljarder kilowatt, lika med 14 terawatt.

Sveriges årliga export av el är 20-30 terawatt. Elen räcker alltså med råge! Om man fortsätter att leka med siffror och tänker sig att staten stod för all el som elbilarna förbrukar skulle kostnaden vid ett elpris på 0.70 kronor/kilowatt - staten köper el skattefritt - bli 10 miljarder kronor/år.

Hur mycket är 10 miljarder kronor? Jämför med följande kända statliga utgifter:

1) Den föreslagna bränslepriskompensationen på 1,000 kronor/bil ger en kostnad på fem miljarder kronor, (populism 1)

ANNONS

2) Kompensation för höga elpriser december-februari: Sex miljarder kronor, (populism 2)

3) Bonusdelen i bonus/malus vid inköp av el/laddhybrid: minst fyra miljarder kronor/år.

4) Årliga försvarsutgifter: 60 miljarder som ska ökas till nära 100 miljarder (2 procent av BNP).

Jag får erkänna att jag själv blev mycket förvånad av denna sifferexercis och började tvivla på mig själv. Har låtit faktagranska siffrorna och de tycks vara korrekta. Det största trasslet på långresa för elbilsägare som inte har Teslor är just

betalningen av elen. Teslas första modell såldes med fri el/internet/spotify i bilens hela livslängd vilket kan låta kaxigt men Elon Musk kunde räkna vilket gjort honom till en av världens rikaste.

Fri el på alla publika laddstolpar vore onekligen en kraftfull och billig åtgärd för att påskynda den klimatnödvändiga omställningen av bilflottan. Man kan förutse att det blir kö vid eventuella gratis laddstolpar. Teslaägare får p-avgift

om bilen står på en laddstolpe och är fulladdad. Så ska det vara på alla laddplatser.

Självfallet måste elbilarna betala vägskatt eftersom de sliter på vägarna lika mycket som fossilbilar. Bäst vore om den skatten grundades på förbrukade kilowatt då snåla bilar skulle gynnas. Men det är tekniskt svårare att lösa på grund av hemmaladdning. Kilometerskatt är enklare.

ANNONS

Per Ivarsson

Uddevalla

ANNONS