Elda säkert i små kaminer

Fortsatt eldning kan ge hög rökgastemperatur som skadar skorsten och kan antända byggnaden, menar skribenten.