En av Bohusläns finaste platser måste vara värd att bevara

Planerna på att bygga på Skomakareudden har fått människor att börja gråta.

ANNONS

Svar till Mikael Andersson (M) 7 maj

LÄS MER:Socialdemokraterna fortsätter fara med osanning

Socialdemokraterna har framfört sina åsikter om Skomakareudden i tidigare insändare. Att du inte tål att någon har en annan åsikt än du i politiken är svårt att ta in.

Om jag minns rätt byggdes det första hyreshuset i Bovallstrand av dåvarande Tossene kommun. Ett av de första i hela Sotenäs. Byggherrar var Bröderna Gustavsson. Att du vill kasta sten i glashus får stå för dig!

Vi socialdemokrater har hela tiden velat att Skomakareudden skall bevaras som en av de finaste platserna för det rörliga friluftslivet och en av de finaste badplatserna i Bohuslän. Den andra byggnationen längs de fallfärdiga byggnaderna har vi inte motarbetat men eftersom marken är starkt förorenad med bland annat höga halter av arsenik är det högst osäkert om det går att bygga bostäder där. Sanering av marken måste göras innan bygglov kan ges och därefter vet vi om det är lämpligt med bostäder på området. Saneringen är också villkorad i detaljplanen. Ingen vill bo på förorenad mark, eller hur Mikael?

ANNONS

LÄS MER:Säg nej till planerna på att exploatera Skomakar­udden i Bovallstrand

Sedan framhåller du arvet som kommunen fick av Kalle på Vågen som en enkel företeelse. Vad står det i testamentet?

Vi kan ta emot kritik och det får nog du också tåla men att bli kallad bakåtsträvare för att vi vill bevara en av de finaste platserna i Bohuslän åt kommande generationer får stå för dig. Personer har hört av sig och gråtit när de får höra att hela Skomakareudden så gott som skall bebyggas. Att vara politiker är inte lätt men man har rätten att stå för sina åsikter även om man är socialdemokrat.

Birgitta Albertsson (S)

oppositionsråd

Britt Wall (S)

andre vice ordförande byggnadsnämnden

Vivianne Gustafsson (S)

ledamot byggnadsnämnden

Bengt Sörensson (S)

ledamot kommunstyrelsens tekniska utskott