Ett barn på förskola.
”Vi flyttar inte runt barn planlöst, barn som inte har varit inskrivna i förskolan placeras hösten 2021 på Hasselösund i avvaktan på framtida utbyggnation i Väjern”, skriver företrädare för Alliansen i Sotenäs. Bild: Håkon Mosvold

En direkt lögn från S att vi inte skulle ha en plan för förskolan

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) skriver att ”Alliansen saknar en långsiktig och hållbar planering av förskolan i Sotenäs”.

ANNONS

Svar till Socialdemokraterna 22 april

LÄS MER:Sluta flytta runt förskolebarnen i Sotenäs

Vi reagerar på era påståenden eftersom utbildningsnämnden i snart tre år har arbetat utifrån de av kommunstyrelsen beslutade inriktningsdirektiv, baserade på den skolutredning Alliansen och ni socialdemokrater gav dåvarande förvaltningschefen för nämnden i uppdrag att ta fram. Tyvärr lämnade ni inget remissvar på denna utredning! Alliansen däremot inkom med tydliga besked om hur vi tänkte oss framtidens förskola och skola i Sotenäs. Detta ledde fram till de inriktningsdirektiv som vi nu genomför och arbetar efter och som ni båda väl känner till. Genomförandet och förändringar följs upp på utbildningsnämndens sammanträden. Att påstå att Alliansen inte har en långsiktig plan är en direkt lögn.

ANNONS

Att vi har olika åsikter om genomförandet är tydligt och det framkommer gång på gång att S vill lägga ner Smögens och Bovallstrands skolor. Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige ett uppdrag att under fyra år minska nämndens budget med 18,7 miljoner kronor, vilket Alliansen så här långt klarat av tillsammans med förvaltningen, att våra elever i grundskolan dessutom har uppnått högre kunskapsresultat känns riktigt bra.

Så till svar på era påståenden/förslag:

1. Vi har genomfört F-3-skola (förskola/skola) i Bovallstrand och från och med höstterminen 2021 finns samma verksamhet i Smögen (investeringarna är klara).

2. Vi planerar för förskola i Väjern, baserat på de utbyggnadsplaner som presenterats.

3. Vi flyttar inte runt barn planlöst, barn som inte har varit inskrivna i förskolan placeras hösten 2021 på Hasselösund i avvaktan på framtida utbyggnation i Väjern.

4. Valbergets förskola var en tillfällig lösning i samband med byggnationen av Solhagen och uppfyller inte kravet på en bra utemiljö för barnen. Kostnaden för tillbyggnad av Solhagen är inte ekonomiskt försvarbar då den framtida tillväxten sker i Väjern (se punkt 2).

5. Ni vet mycket väl att barnen beroende på ålder flyttas mellan olika avdelningar och byggnader. Med vårt genomförande av F-3-skolor i Bovallstrand och Smögen kan barnen ha en sammanhållen skolgång upp till 10 års ålder.

ANNONS

6. Ni vet mycket väl att det görs en översyn om möjligheterna att organisera Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenäskolan till en enhet. Detta informerades det om på utbildningsnämndens möte 20 april. Resultatet av den översynen kommer att presenteras för nämnden under 2021, därefter tas beslut.

7. Barngrupperna är inte stora i jämförelse med andra kommuner, vad ni också informerats om är att gruppernas storlek varierar baserat på ålder och behov. Dessutom är vi alltid vaksamma på att möta förändringar när ökade barngrupper/behov uppstår, vilket hände detta verksamhetsår och som ni båda känner till.

Att vi har olika åsikter har vi respekt för men att ge uttryck för direkta faktafel hör inte hemma i i en saklig hantering av vårt gemensamma uppdrag.

Roland Mattsson (M)

ordförande

Michael Sandberg (L)

vice ordförande

Torgny Grahl (C)

ledamot

Ragnhild Selstam (M)

ledamot

Jenny Lundin (C)

ersättare

Verena Rohdin (M)

ersättare

Maria Dahlström (KD)

ersättare