Snart är det dags för kyrkoval, bland annat till Göteborgs stiftsfullmäktige.
Snart är det dags för kyrkoval, bland annat till Göteborgs stiftsfullmäktige.

En öppen och fördomsfri kyrka

FiSK är en nomineringsgrupp i höstens kyrkoval med engagerade kyrkomedlemmar som har en liberal värdegrund, utan att vara partipolitisk.

ANNONS
|

Vi vill fortsätta utveckla Svenska kyrkan som en inkluderande och välkomnande kyrka; öppen och fördomsfri. Det är viktigt att vara trovärdig i att se och bekräfta människors olikheter utan att döma eller osynliggöra. Församlingars möjlighet att hbtq-märkta sig med ”Regnbågsnyckeln” är en sådan trovärdighetstämpel.

Vår liberala värdegrund innebär tydlighet mot väljarna. Att tillhöra en evangelisk-luthersk kyrka innebär för oss att förhålla sig till omvärlden och kunna ompröva gamla ståndpunkter i en ny tid. Det är naturligt för oss som vill att Svenska kyrkan ska vara en bred folkkyrka som upplevs relevant och angelägen för många människor. Det är att ”vara kyrka” och verka i god luthersk tradition, inte att vara sekulär eller partipolitisk, som vissa kritiker vill få det till.

ANNONS
Jonas Noréus, fisk.
Jonas Noréus, fisk. Bild: Karin Lundahl

Om det är lätt att förstå vår värdegrund kan det vara desto svårare att värderingsklassa vissa grupper som framhåller sig som ”oberoende” och säger sig inte stå för någon värdegrund. Ryms alla åsikter där fast de inte syns? Då blir det ju svårt att som väljare bli rätt representerad, i till exempel kyrkoråd. Eller också kan det finnas programformuleringar som ”vi söker försoning i ämbetsfrågan” eller ”kyrkan bör avsäga sig vigselrätten”. Fraser som är medvetet luddiga. Den första betyder att man vill öppna upp prästutbildningen för nya kvinnoprästmotståndare och tillåta de gamla att återigen bli anställningsbara som kyrkoherdar. Den andra betyder att man är emot den utvidgning av äktenskapet som sedan 2009 även omfattar kyrklig vigsel av samkönade par.

För FiSK är det självklart att stödja kvinnliga präster och bejaka samkönade familjer. Vi står även för god ordning i styrningen av församlingar och stift, värna sjukhuskyrkorna och utveckla diakonala verksamheter med andra aktörer till stöd för utsatta människor.

Jonas Noréus

FiSK

västsvensk kandidat till stift och kyrkomöte

ANNONS