En stabil och normerande löneökning är målet med de återupptagna avtalsförhandlingarna med industrins arbetsgivare, skriver debattörerna.

ANNONS