En slogan för MP att höjda skatter är lösningen?

Att sedan våra medborgare inte har råd att leva, ta sig till jobbet, låta barnen komma till fritidsaktiviteter och så vidare verkar inte värderas alls, menar debattörer.