"Jordbrukets undantag från strandskyddet är en fråga som vi hade önskat mer av från utredningen", skriver Sofia Karlsson, LRF.
"Jordbrukets undantag från strandskyddet är en fråga som vi hade önskat mer av från utredningen", skriver Sofia Karlsson, LRF. Bild: Lasse Edwartz

Enklare strandskydd är knappast något hot

Ett enklare strandskydd är bra för landsbygden, för jordbruket och besöksnäringen. Men det utgör inget hot mot varken allemansrätt eller biologisk mångfald.

ANNONS

Svar till Boel Lanne

LÄS MER:LRF bryr sig bara om jord- och skogsägarnas vinster

I Sverige finns hundratusentals kilometer strand längs sjöar, hav och vattendrag. 10–15 procent av detta är påverkat av bebyggelse. Allt från transformatorstationer och vägar – till bostadshus och fabriker. Någon brist på strand finns således inte på nationell nivå. Däremot är skillnaderna mycket stora, från storstadsnära miljöer till ren glesbygd.

Boel Lanne påstår att LRF vill avskaffa allt strandskydd och exploatera alla stränder. Det är självfallet inte sant. Det jag redogjorde för i mitt debattinlägg var resultaten av den utredning som genomfört sitt arbete under 2020. Och som LRF konstruktivt medverkat i.

Utredningen konstaterar att landsbygden – där tillgången till stränder är stor – behöver få bättre möjligheter att bygga om och bygga nytt, att utveckla verksamheter, såväl via företag som via ideella föreningar.

ANNONS

Detta är slutsatser som LRF – om många med oss – håller med om. Därför hoppas vi att arbetet med en ny lagstiftning fortsätter i den riktningen så att vi får ett strandskydd som ger möjligheter till utveckling.

LÄS MER:Strandtomt med brygga är guld – men ibland väger miljöintresset tyngre

Boel Lanne tar upp jordbrukets undantag från strandskyddet och det är en fråga som vi hade önskat mer av från utredningen. Detta undantag innebär att en lantbrukare får sätta upp stängsel för djurhållning, eller ladugårdar och andra ekonomibyggnader. Men det är villkorat. Lantbrukaren måste visa att verksamheten ger en ”betydande inkomst” och detta kan vara svårt för dem som har jordbruket som en deltidssyssla vid sidan av annat arbete. Det missgynnar de som vill starta upp i liten skala, kanske framför allt i skogs- och mellanbygder. Dessa företagare har dock stor betydelse för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, samt som producent av hållbara livsmedel.

LRF vill att omsättningskravet ska tas bort, men vi fick tyvärr inget stöd i detta och vi hoppas därför att bland annat Naturskyddsföreningen värnar om deltidsjordbruken när ni så småningom får chansen att yttra er om utredningen.

I Västra Götaland är endast 14 procent av strandlinjen exploaterad. Motsvarande siffra för kuststräckan är 36 procent. Det finns alltså gott om plats för både allemansrätt och biologisk mångfald och jag kan inte se hur ett enklare och mer tillåtande strandskydd är ett hot. Det är tvärtom en möjlighet att skapa utveckling på landsbygden. Det är något som jag hoppas att även Naturskyddsföreningen är positiv till.

ANNONS

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland