"Med sina beslut har man dessutom helt frångått betydelsen av att föregå med gott exempel och av att visa solidaritet med de anställda."
"Med sina beslut har man dessutom helt frångått betydelsen av att föregå med gott exempel och av att visa solidaritet med de anställda." Bild: Mikael Fritzon/TT

Etiken verkar ha gått sjukhusledningen förbi

Sjukhusledningen för NU-sjukvården har gjort flagranta avsteg från gällande nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten av vaccination mot covid-19.

ANNONS

Svar till Personal i covid-vården, Björn Järbur, "Envisman +70" och Bergfinn Tveit

Sjukhusdirektören för NU-sjukvården – Björn Järbur och hans särskilda ledningsgrupp – har beslutat att prioritera sig själva för vaccination.

Detta har även skett på liknande sätt i några kommuner och väckt stor uppmärksamhet. Man har diskuterat arbetsrättsliga åtgärder i dessa fall.

Besluten är exempel på att de aktuella cheferna inte förstått etiken bakom prioriteringarna för vaccination. Med sina beslut har man dessutom helt frångått betydelsen av att föregå med gott exempel och av att visa solidaritet med de anställda.

ANNONS

Dr. Bergfinn Tveit – med egen erfarenhet av ledning i NU-sjukvården – har övertygande argumenterat för varför administrativ ledningspersonal inte utsätts för ökade risker i sin yrkesutövning. Det är uppenbart att administrativ personal kan arrangera sin yrkesutövning så att ökade risker för smitta inte uppkommer. Arbete med videomöten och arbete hemifrån är vardagsrutiner för väldigt många i dag. Direkt exponering för smittade patienter är aldrig aktuellt för administrativ personal.

Inrikesministern har nu enligt uppgifter i TV4 observerat att avsteg från rekommendationerna ägt rum i flera regioner, hittills verkar det beröra 9 av 21 regioner. Arbetsrättslig prövning kommer sannolikt att bli följden av de aktuella besluten i NU-sjukvården liksom i övriga aktuella fall i regionerna. När det gäller NU-sjukvården är det extra uppenbart eftersom sjukhusdirektören själv officiellt argumenterat för sitt beslut i media.

Det är nu bara att hoppas att dessa misstag även tas upp för värdering bland alla andra misstag när coronakommissionen ska utvärdera regionernas starkt ifrågasatta roll i övrigt under pågående pandemi.

Thomas Ericson

f.d. överläkare Uddevalla sjukhus

ANNONS