Ett grönare, säkrare och friare Europa

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Att hålla samman unionen i en tid präglad av krig och kris kommer att vara en svår och ansvarsfylld uppgift, menar skribenterna.

Redan kund?Logga in här