Lars T Hansson gläder sig över Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preemraffs planer på utbyggnad.
Lars T Hansson gläder sig över Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preemraffs planer på utbyggnad. Bild: Lasse Edwartz

Ett ja till Preemraff gynnar hela världen

Mark- och miljööverdomstolens utlåtande (15 juni 2020) angående Preems planer var mycket glädjande. Juristerna uttryckte sig synnerligen tydligt att svenska lagar och EU:s lagar skall ge Preem ett godkännande till sin planerade utbyggnad.

ANNONS

Jag har hela tiden sett utbyggnaden som ett miljöprojekt, som gynnar inte bara oss i Lysekil utan även EU och hela världen. Preems ökade utsläpp – mellan 0,5 och 1 miljoner ton per år – kommer knappt att vara mätbart här i närområdet. Några fakta kring CO2-utsläpp: Sverige släpper i dag ut cirka 41 miljoner ton CO2 per år, EU 3 550 miljoner ton per år och de globala utsläppen av CO2 uppgår till cirka 37 100 miljoner ton per år.

Lokala eller regionala utsläpp har ingen direkt klimateffekt utan det är den totala globala mängden som räknas. Samma mängd utsläpp i Kina eller USA eller för den delen Sverige är likvärdiga. Blandningen sker globalt på några månader. Tar man hänsyn till dagens nettoackumulation i den svenska skogen är det svenska CO2-bidraget väsentligen noll.

ANNONS

Ökad sysselsättning kring projektet är givetvis viktig men finns inte alls med i domstolens yttrande. Sysselsättningen är en positiv sidoeffekt. Regeringens kommande beslut blir intressant. Tidigare har jag och fler med mig påpekat det märkliga med att politiken går in i en pågående rättsprövning och vill överpröva en domstol, vilket inte skett tidigare i Sverige. Detta har man gjort och gör i dag i vissa länder i Europa. Jag uppskattar inte alls sådan politik och vi bör hålla oss långt från denna sammanblandning.

Det är även anmärkningsvärt och politiskt mycket obehagligt att företrädare för miljörörelsen nu inte vill acceptera en domstols yttrande. Man respekterar inte Sveriges främsta jurister i Mark- och miljööverdomstolen och Svea hovrätt. Har vi inte respekt för lagar och rättsväsendet, då kommer det att gå riktigt illa.

Jag vill även tro att Preems utbyggnad kommer att leda till flera teknikgenombrott inom miljöteknologin och ge positiva effekter för svenskt näringsliv. Det är vi synnerligen betjänta av.

Lars T Hansson