Centerpartiet i Sotenäs backar Pär Eriksson (C).
Centerpartiet i Sotenäs backar Pär Eriksson (C).

Ett påhopp på demokratin som gör oss illa berörda

Under den senare tiden har det förekommit ett antal kritiska artiklar och insändare från en grupp som anser sig ha rätten att döma en person genom att använda indicier och spekulativa uttalande som verktyg.

ANNONS

Påhoppen gäller Pär Erikssons (C) uppdrag inom politiken i Sotenäs och främst hans roll vid etableringen av en industripark. Påhoppen är inte bara ett påhopp på Pär Eriksson utan även ett påhopp på den kommunala demokratin eftersom samtliga uppdrag som Pär har är som sig bör förankrade i den kommunala demokratiska processen.

LÄS MER:Läs på i stället för att sprida okunskap och påhopp

Man kan inte själv som politiker ta på sig förtroendeuppdrag som inte är förankrat i politiken. Samtliga uppdrag som Pär innehar inom politiken har han fått genom bred politisk förankring. Pär har inga privata uppdrag eller intressen i kommunens näringsliv utan de funktioner som kritikerna har nämnt är uppdrag för den kommunala verksamheten förankrat enligt demokratiska spelregler.

ANNONS

Vi har största förtroende för Pär Eriksson och orsaken till att Pär har ett antal uppdrag är att han har den kompetens som erfordras och att han blivit tillfrågad. Vi som arbetar nära Pär vet och ser hans helhjärtade engagemang och betydelse för kommunens utveckling och blir därför illa berörda av den misskreditering som riktats mot honom som person.

Olle Börjesson, Britt Lindgren, Gunnar Selstam, Jenny Lundin, Glenn Lorentzon, Kerstin Johansson, Ove Svanberg, Kristina Bock Grahl, Daniel Lorentsson, Torgny Grahl, Ove Lindgren, Rune Johansson, Stig-Arne Helmersson

Centerpartiet i Sotenäs