Ett steg bakåt i demokratin att K är utanför nämnder

Kanske mer konsumentupplysande om ni sagt. "Vi är både vänster och höger, mest höger”, menar debattören Yngve Berlin.