Äldreboende.
”Våra partier, SD och V, har i mångt och mycket samma åsikter när det gäller äldreomsorgen. Dags att diskutera det kanske?”, skriver SD-politiker i Munkedal. Bild: Andreas Olsson

Ett utspel som snarare bidrar till mer oro bland de äldre

Replik till V och MP 25 maj

ANNONS

LÄS MER:Undersköterskor riskerar att varslas mitt i en pandemi

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har anklagat Sverigedemokraterna i Munkedal för att velat sparka fast personal inom äldreomsorgen, men på vilka grunder? Det finns inget behov av att göra detta om man fokuserar på rätt saker! Kommunen betalade ut motsvarande 14 tjänster för året i mertidsersättning, detta är pengar som hade kunnat användas till mer händer i vården utan extra kostnad.

SD:s budget råder under 2021, dock inte komplett, det har flertalet gånger försökts att ändra i den. Vi hade lagt en besparing på administrationen i kommunhuset på 2 miljoner kronor, där gick de övriga partierna in och ändrade och tog bort besparingen. När det gäller äldreomsorgen sköt vi till pengar för att kunna behålla fler äldreboendeplatser.

ANNONS

Vi gjorde även den största enskilda personalsatsningen i Munkedal i modern tid där vi avsatte 1 miljon kronor som personalen fritt fick välja vad de skulle använda dem till som en visad uppskattning för deras arbetsinsats i vår kommuns svåra tid.

Förslagen ni tar upp är inga som är framtagna av SD, utan behandlades på förra nämndsmötet där vi sverigedemokrater yrkade på att nämnden skulle använda det egna kapitalet i nämnden på 2,1 miljoner för att täcka det prognostiserade underskottet i äldreomsorgen. Det röstades ner av de andra partierna.

När det gäller förslagen på besparingar inför budget 2022 så yrkade vi på att skicka tillbaka budgeten till tjänstemännen för att ta fram andra besparingar som inte har med äldreomsorgen att göra, vilket också blev nämndes beslut.

Våra partier, SD och V, har i mångt och mycket samma åsikter när det gäller äldreomsorgen. Dags att diskutera det kanske? Detta utspel hjälper varken personalen eller de äldre, snarare gör det dem mer oroliga.

Christoffer Wallin (SD)

Vice ordförande välfärdsnämnden

Linn Hermansson (SD)

Mathias Johansson (SD)

ledamöter välfärdsnämnden