”Nu är det upp till de övriga partierna att en gång för alla förklara varför man bland annat anser att en avgift på 45 miljarder kronor per år är berättigad”, skriver Peter Lundgren och Matheus Enholm, Sverigedemokraterna.
”Nu är det upp till de övriga partierna att en gång för alla förklara varför man bland annat anser att en avgift på 45 miljarder kronor per år är berättigad”, skriver Peter Lundgren och Matheus Enholm, Sverigedemokraterna. Bild: Henrik Björnsson

EU dränerar den svenska statsbudgeten

I somras kunde EU:s ledare göra upp om en ny budget och ett gigantiskt återhämtningspaket. Detta återhämtningspaket innebär att Sveriges årliga avgift till EU höjs med cirka 5 miljarder kronor. Det är 5 miljarder som betalas av svenska skattebetalare, varav merparten skänks bort till andra länder.

ANNONS

Inför det senaste EU-valet gick nästan alla riksdagspartier till val på att hålla EU:s budget nere och att Sveriges medlemsavgift ska vara låg. I samband med denna föreslagna avgiftshöjning var det dock helt plötsligt bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som sade nej. Moderaterna och Kristdemokraterna, å andra sidan, släppte igenom allt med illa underbyggda förklaringar. Deras tidigare vurm för att hålla Sveriges EU-avgift låg verkar med andra ord bara ha varit ett spel för galleriet.

EU:s viktigaste fördel för vårt näringsliv och samhälle är att vi får tillgång till den fria marknaden. Men en fri marknad ska inte kosta något alls. Frihandel mellan två länder leder till större välstånd för båda utan att parterna tvingas skänka pengar till varandra.

ANNONS

Det enda argumentet som anförs för återhämtningsfonden är att vi i Sverige behöver hjälpa andra ekonomier för att de ska ha råd att importera varor och tjänster från Sverige. Det är dock inte en särskilt rimlig eller hållbar modell att ge bort pengar med förhoppning om att vi kanske kan få tillbaka dessa i framtiden.

Sverigedemokraterna har länge varit mycket kritiska till EU, och nu är det upp till de övriga partierna att en gång för alla förklara varför man bland annat anser att en avgift på 45 miljarder kronor per år är berättigad.

Förslagen kring Sveriges medlemsavgift och återhämtningsfonden är inte ännu fullt beslutade ännu. Men redan nu ser det ut som att nästan alla europaparlamentariker från de övriga riksdagspartierna kommer att stödja uppgörelsen när den väl blir aktuell. Det är minst sagt bekymrande att en majoritet av svenska riksdagspartierna är villiga att skänka bort de svenska skattebetalarnas pengar så lättvindigt.

Peter Lundgren (SD)

europaparlamentariker

Matheus Enholm (SD)

riksdagsledamot Fyrbodal