"De som stått näst i kö har på 10–20 år inte kunnat erbjudas en lägenhet eftersom ingen flyttat från det fantastiska läget."
"De som stått näst i kö har på 10–20 år inte kunnat erbjudas en lägenhet eftersom ingen flyttat från det fantastiska läget." Bild: Sara Lundin

Exklusiva boenden för få ställs mot att sälja av hyresrätter

För det första är din grundanalys rätt, det har länge pågått en nedmontering av service i norra delen av kommunen.

ANNONS

Svar till Ted Eriksson

LÄS MER:Bankeberg får inte bli fritidsboende för välbärgade

Bankeberg skapades bland annat genom privata donationer. Kommunen bestämde för ett antal år sedan att det skulle upphöra som äldreboende. Ett tragiskt beslut. Bland annat bodde min egen mor där en tid och trivdes bra. Fick jag som jag ville skulle vi åter bygga ett biståndsbedömt serviceboende utan besittningsskydd på platsen där man kan åldras med glädje på en central plats med makalös utsikt.

Nu pågår via Sotenäsbostäder en planering av bostäder. För att bygga överväger man att sälja av en stor mängd hyresrätter där i dag framför allt unga och pensionärer kan bo till vettig kostnad. En strategi har genomförts, där man i Bovallstrand först sa att man skulle göra om hyreshustomter till villatomter som skulle säljas i bostadskön. Sedan när allt kommer omkring beslutar man att sälja till en privat investerare långt under marknadspris.

ANNONS

Motionen handlar om att utreda olika finansieringsalternativ.

Jag tror nästan alla skulle vilja ha ett serviceboende eller boende för äldre på Bankeberg. Nu har man tyvärr avvecklat detta. I stället planeras att bygga relativt dyra lägenheter vilket då kräver ökad finansiering. På andra platser har liknande projekt resulterat i att några få som haft tur, eller skaffat sig fördelaktig information och därmed stått främst i kön fått fantastiska lägenheter. Lägenheterna har i stort sett blivit kvar i familjen i årtionden då besittningsskyddet gör att få släpper attraktiva hyresrätter. De som stått näst i kö har på 10–20 år inte kunnat erbjudas en lägenhet eftersom ingen flyttat från det fantastiska läget.

LÄS MER:Bankeberg ska bli hyresrätter för äldre

Problemet ligger således i att bostäderna, som de nu utformas, inte kopplas till kommunal bedömning, därmed faller besittningsskyddet in och andra familjemedlemmar kan skriva sig på adressen och därmed ta över bostaden.

Att skapa exklusiva boenden för få, ställs alltså mot att sälja av existerande prisvärda hyresrätter.

Att finansiera upp Sotenäsbostäder är frågan som behöver debatteras. Mot denna bakgrund skrevs motionen om alternativ finansiering där två av fyra förslag handlar om Bankeberg. Det saknas bostäder för såväl unga som äldre till rimliga kostnader i Sotenäs. Att bygga fler hyresrätter är absolut nödvändigt, då ställs olika val mot varandra av rent ekonomiska skäl.

ANNONS

Förslagen som då medvetet upprör i syfte att skapa debatt och att utreda alternativen, citat:

”Att utreda att sälja Bankeberg till högstbjudande, samt att utreda att bygga Bankebergsområdet som bostadsrätter, i syfte att frigöra kapital för att bygga fler lägenheter för barnfamiljer.”

Jag söker endast debatt för att finna den bästa lösningen för kommunens invånare innan vi sitter fast i något oåterkalleligt.

Mikael Andersson

entreprenör, ledamot Sotenäs kommunfullmäktige