Uddevalla sjukhus sjukhuset
Uddevalla sjukhus sjukhuset Bild: Karl af Geijerstam

Falsk matematik om NU-sjukvården

Vänsterpartiet: Sjukvården behöver en skattehöjning

ANNONS

”Ska det va så svårt att fatta, att det är falsk matematik.” (Peps Persson)

Det är mycket skriverier om NU-sjukvårdens budget och alla nedskärningar och personminskningar just nu. Därför vill vi vänsterpartister passa på att reda ut lite om trovärdigheten att driva en politik som faktiskt hänger ihop på alla nivåer. En politik som inte bara utgår från pengar, utan från befolkningens behov av vård och personalens rätt till en hållbar arbetsmiljö.

NU-sjukvården är inte ett sjukhus redo för nedskärningar. Vårdköerna växer kraftigt, nästan 2000 fler av befolkningen har väntat mer än 90 dagar på sin vård nu än för ett år sedan. Köerna på akutmottagningen är fortsatt långa. Tillgängligheten för ambulanser är långt under målen. Väldigt många vårdplatser på sjukhuset är stängda för att det saknas sjuksköterskor. Personalen har nyss kämpat sig igenom en sommar med ständiga överbeläggningar, flyttad semester, extrapass och väldigt tuff arbetsmiljö.

ANNONS

Lösningen på dessa problem är inte att minska antalet anställda så som de borgerliga och Miljöpartiet vill. En politik som samtliga partier utom ett röstade för i Regionfullmäktige i maj. Vi var det enda partiet som röstade emot denna ogenomtänkta politik. Samtliga partier beslutade visserligen om tillägget att personalminskningarna skulle ske utan att försämra tillgängligheten, en närmast omöjlig utmaning.

Vi tycker det är viktigt att ha en trovärdig politik och inte bara syssla med populism. De borgerliga och Miljöpartiet har lagt en budget som är kraftigt underfinansierad för hälso- och sjukvården. Det är de som har ansvaret för de nedskärningar som görs nu, och de ännu större nedskärningar som kommer att komma under 2020. Men vi andra partier måste ha en trovärdighet i hur vi agerar. Vänsterpartiet gör som enda parti analysen att det krävs betydligt mer resurser till vården. I vår egen budget har vi därför en skattehöjning på 30 öre som ger mer än en miljard mer att satsa på hälso- och sjukvården. Det är mer än dubbelt så mycket extra pengar till vården som något annat parti. Sverigedemokraterna lägger i praktiken lika mycket pengar som de borgerliga och Miljöpartiet.

Det spelar ingen roll om beslut fattas i NU-sjukvårdens styrelse, i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden eller i Regionfullmäktige. Vår politik håller ihop på alla nivåer. Därför står vi upp mot de personalminskningar som andra partier vill ha för NU-sjukvården. Det är nämligen så att de som försöker låtsas att personalminskningar kan ske utan försämrad arbetsmiljö eller tillgänglighet, de sysslar med falsk matematik.

ANNONS

Elise Norberg (V)

ledamot NU-sjukvårdens styrelse

Mats Berglund (V)

ledamot Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd