Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare, menar debattörerna.
Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare, menar debattörerna. Bild: Edvin Bergström

Färdigt förenklingsförslag bör genomföras omgående

Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare, menar debattörerna.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Sverige står inför stora utmaningar. Stundande lågkonjunktur, otillräcklig energiförsörjning och hög inflation. Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare. Den nu tillträdande regeringen har dock en möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att våga satsa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Ett helhetsgrepp för minskat regelkrångel skulle underlätta för företagen och stärka svensk konkurrenskraft.

Under lång tid har regeringar av olika kulörer utlovat minskad regelbörda för företagen. Vissa förbättringar har skett, men de är långt från tillräckliga. Medan andra länder genomfört strukturreformer som minskat regelbördan har regelkostnaderna fortsatt att öka i Sverige. I genomsnitt, visar beräkningar, har detta inneburit en kostnadsökning för företagen på minst en miljard kronor per år de senaste tio åren.

ANNONS

Förenklingsutredningen (SOU 2021:60) som presenterades förra året föreslår ett helhetsgrepp där hela regelgivningsprocessen ses över. Förslaget inbegriper allt från att förbättra konsekvensanalyserna innan ny lagstiftning beslutas, via forum för att justera i regelverk som skapar onödigt krångel till ett system för en systematisk utvärdering av regelverk efter att viss tid har förflutit.

Vår uppfattning är att utredningen fångat svagheterna i vår nuvarande regelgivning på ett bra sätt och att förslagen, om de genomförs, kommer att leda till minskat krångel framöver.

Det finns med andra ord ett väl genomarbetat förslag, som den nu tillträdande regeringen skulle kunna genomföra. Så kan man omgående och handlingskraftigt förenkla för landets företag, och stärka svensk konkurrenskraft.

Lena Kempe

Daftö Resort AB

Marie Svensson

Tjeders Industri AB

Ulrik Wehtje

Exakta Group AB

Håkan Eriksson

SIAK AB

Peter Simonsson

Stjärnurmakarna AB

Sven-Olof Gudmundsson

Sannarps Bensin och Butik AB

Stefan Fritzdorf

Vivels i Stockholm AB

Thomas Jansson

AB Bröderna Jansson Nissavarvet

Helen Berg

MK Bussresor AB

Kayan Utkutug

Eveo AB

Maud Spencer

Svalson AB

Elisabeth Tedestål

Vellingeblomman AB

Håkan Nilsson

Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson

ANNONS