Fasa ut naturgas och bygg ut kraftvärme

Biogasen är en klimatsmart produkt, som bör prioriteras för industriprocesser och tunga fordon, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I södra och västra Sverige finns ett i klimatdebatten bortglömt naturgasnät som levererar gas främst för industriella processer, uppvärmning och till fordon. Gasen består av naturgas och inhemsk produktion av biogas.

Biogasen är en klimatsmart produkt, som bör prioriteras för industriprocesser och tunga fordon. Naturgasen bör däremot avvecklas av klimatskäl. Naturgasen är lika fossil i Sverige som i Europa i övrigt. Sverige måste bidra till Europas köp av rysk gas upphör. Att kapa Rysslands intäkter från naturgasleveranser är naturligtvis högprioriterat.

Uppvärmning baserad på gas kan och bör därför ersättas med fjärrvärme. Det ökar möjligheterna att producera mer el genom kraftvärme. I främst södra Sverige finns ett behov av el, som kan balansera ökande leveranser av el från sol och främst vindkraft. Mer kraftvärme kan spela en sådan roll.

ANNONS

Energimyndigheten bör därför ges i uppdrag att ta fram åtgärder för att avveckla naturgas och uppvärmning baserad på naturgas. Att avveckla naturgas är god klimatpolitik. Den är också en åtgärd mot Rysslands aggressiva geopolitik.

Ett riktat, rejält stöd för att ersätta gasuppvärmning bör snarast införas. Om värmen istället kommer från kraftvärmeverk ger det också ett tillskott av elproduktion.

Per-Olof Järvegren

ANNONS