Fastighetsägare bidrar till levande platser

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för hela kommunen och kan vara en avgörande faktor när människor väljer att bosätta sig i en kommun, menar debattörer.