Fattigdomsbevis om inte Uddevalla delar ut priser

Sorgen kommer sig av att jag personligen vet vilken glädje och tillfredsställelse det ger att få ett kommunalt pris, menar skribenten Ulf G. Eriksson.