"Jag kan försäkra att de som använder kommunalt vatten och avlopp i Sotenäs betalar alla kostnader för sitt vatten och avlopp”, skriver Stig-Arne Helmersson (C).
"Jag kan försäkra att de som använder kommunalt vatten och avlopp i Sotenäs betalar alla kostnader för sitt vatten och avlopp”, skriver Stig-Arne Helmersson (C). Bild: Lasse Edwartz

Felaktigt om va-kostnader i Sotenäs

Under senaste tiden har det dykt upp ett antal beskyllningar och konstiga påstående om subventioner av sommarboende när det gäller va-kostnader i Sotenäs.

ANNONS

En beskyllning har bland annat varit att Centerpartiet vill ”subventionera sommarboende och skicka en räkning till landsbygdsbor”. Centerpartiet skulle aldrig acceptera detta! Det hela verkar vara ett sätt att skapa oro och sedan stå i fronten med anklagelser om felaktigheter och påstådda orättvisor.

LÄS MER:Vi är helt oense om vem som ska betala

Det är viktigt att innan man går ut med anklagelser inneha erforderligt faktaunderlag och inte utlämna viss fakta för att få till en vinkling som ger en felaktig bild.

Det som antagligen ligger i botten för anklagelserna är en del av en kostnad för en va-utredning som kommunen ska ha som underlag i arbetet med översiktsplan och planering för anpassning till kommunens investeringsutrymme.

ANNONS

Kommunstyrelsen måste ha ett underlag för att genomlysa olika framtidsscenarier och kunna föreslå nödvändiga prioriteringar. Kommunfullmäktige beslutar om investeringar och även vilka avgifter Sotenäs Vatten ska fakturera för vatten och avlopp i kommunen.

LÄS MER:Hade helst sett att Quality Salmon stod för notan

I normalläget vill kommunen ha rådigheten och betalar utredningar av detta slag, vilket som jag förstår sker i våra grannkommuner som är anslutna till Västvatten, som är vårt utförarbolag.

I kommunfullmäktige i Sotenäs togs ändå ett beslut att även va-kollektivet ska vara med och betala 60 procent av utredningskostnaderna och kommunen skulle bara betala 40 procent av kostnaden.

LÄS MER:Agerandet från S är potentiellt polariserande

Jag kan försäkra att de som använder kommunalt vatten och avlopp i Sotenäs betalar alla kostnader för sitt vatten och avlopp. Att påstå att skattekollektivet skulle subventionera va-kollektivet är felaktigt och bara ett sätt att skapa politik med vilseledande fakta som underlag.

Stig-Arne Helmersson (C)

styrelseledamot i Sotenäs Vatten