"Under en kraftig utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag ett tillskott av pengar utifrån", skriver Mikael Erlandson och Danidel Wiberg, Företagarna.
"Under en kraftig utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag ett tillskott av pengar utifrån", skriver Mikael Erlandson och Danidel Wiberg, Företagarna. Bild: Shuji Kajiyama/TT

Finansiera småföretagen så att de kan finansiera Sverige

Osäkerheten som följer pandemins restriktioner har gjort att många företag i Västra Götaland satt sina framtidsplaner på paus. Det här är inte bara bekymmersamt för företagen utan en stor huvudvärk för hela regionen. För när de mindre företagen väljer bort investeringar och expansion innebär det färre nya jobb, lägre skatteintäkter och svagare tillväxt i regionen.

ANNONS

En ny rapport från Företagarna visar att det framför allt är de viktiga företagen i uppstarts- eller tillväxtfas som dragit ner på sina investeringar under pandemiåret 2020. Det här vet vi är företagen som kan bli det nya Kinnarps eller Autoliv och alltså få stor betydelse för välfärden i hela Västra Götaland.

Expansion låter som en stor förändring, men mindre och växande företag investerar hela tiden. Ofta är det relativt små men nödvändiga satsningar som att ta fram en ny hemsida, rekrytera till en ny tjänst eller vidareutbilda anställda. På många sätt självklara investeringar men likväl nödvändiga för såväl nya jobb som mer skattpengar i regionen.

ANNONS

LÄS MER:Bussbranschen klarar sig inte hur länge som helst utan resenärer

Men oavsett investeringens storlek så är frågan alltid densamma: Var ska pengarna tas ifrån? Om det är goda tider så föredrar många småföretagare att göra både större och mindre investeringar med hjälp av eget intjänat kapital – det vill säga pengar som företaget tjänat in över tid. Men under en kraftig utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag ett tillskott av pengar utifrån.

Vi lever nu i osäkra tider. Men när företagare vågar satsa får de ändå kämpa i motvind. Företagarnas rapport visar att hela 7 av 10 företag som sökt extern finansiering under 2020 tycker att det varit svårt eller väldigt svårt att få ett lån eller ta del av riskkapital. De flesta anger alltför höga krav på säkerhet eller en bristande förståelse för verksamheten som de största hindren för att bli beviljade exempelvis ett banklån.

Det här är ett bevis för att finansiärer – oftast den lokala banken – inte klarar att möta behoven hos de mindre och växande företagen, detta trots att bankerna under pandemin fått ta del av riktade stödåtgärder från regeringen för att kunna hjälpa livskraftiga företag genom krisen.

Pandemi eller inte. Problematiken som beskrivs ovan är heller inte på något sätt ny. Företagarnas undersökningar har sedan 2011 visat att de mindre företagen har stora svårigheter med att få finansiering för att kunna investera i tillväxt. Trots en historiskt låg ränta och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser kvarstår problematiken än i dag. Sverige som land har inte råd att fortsätta på denna väg.

ANNONS

LÄS MER:Beslutet: Så ska företagen i Uddevalla stöttas 2021

För att råda bot på problematiken behöver våra politiker, lokala bankkontor och andra investerare i regionen en ökad kunskap om småföretagens förutsättningar. De små och växande företagen i Västra Götaland behöver lösningar som är anpassade till deras storlek och verklighet. Utan finansiering blir det ingen expansion i dessa företag och många potentiella investeringar riskerar därmed att utebli i regionen.

Pandemin har fört med sig helt nya förutsättningar för regionens företag. Detta är företag som under de senaste 20 åren stått för fyra av fem nya jobb i den svenska ekonomin. Hur djupa och långvariga effekterna av pandemin blir avgörs därför till stor del av hur utvecklingen i de små företagen blir. För trots pandemin ser många småföretag i Västra Götaland expansionsmöjligheter. Desto fler som kan förverkliga dem – desto snabbare kan vår ekonomi och arbetsmarknad återhämta sig.

Mikael Erlandson

regionchef Företagarna Västra Götaland

Daniel Wiberg

chefsekonom Företagarna