Finns enkelt sätt att minska skjutningar

I bakgrunden ligger påfallande ofta droghandel. Så varför inte ändra straffen för detta istället?, menar skribenten.