Aktionsgruppens förslag till placering av en ny F-6 skola på Skarsjöområdet.
Aktionsgruppens förslag till placering av en ny F-6 skola på Skarsjöområdet. Bild: Privat

Finns ett bättre alternativ för skolan i Ljungskile

Det finns ett bättre alternativ än kommunens förslag till ny grundskola i Ljungskile.

ANNONS

En aktionsgrupp i Ljungskile har tagit fram ett förslag som innebär en ny F-6 skola på det kommande bostadsområdet vid Skarsjövallen och att den befintliga skolan delrenoveras och blir en högstadieskola. Miljöpartiet stödjer detta förslag.

Uddevalla kommuns befolkningsprognos visade att många barn kommer att födas när de stora kullarna födda i början på 90-talet börjar skaffa barn. Därför fanns ett akut behov av att öka antalet platser i kommunens skolor. Under förra mandatperioden var detta en ständig källa till konflikt mellan barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, eftersom kommunens egen kapacitet inte räckte till. Detta var i sin tur orsaken till att kommunen 2019 tog in extern kapacitet i form av fastighetsbolaget Hemsö.

ANNONS

Att ta fram en ny detaljplan för en skola tar, om allt flyter på mellan ett och två år, mer om den överklagas. Eftersom det var bråttom bestämde man att den nya Ljungskileskolan skulle byggas på platsen för den befintliga skolan där detaljplanen redan föreskriver en skola. Detta var då rationella beslut. I dag ser man flera problem, vilket har fått föräldrar, lärare och boende att reagera. Det blir en av de allra största grundskolorna i Sverige. Elever måste korsa en trafikerad gata flera gånger om dagen, den bom som finns vid skolan idag ska tas bort. Det blir arbetsmiljöproblem för både elever och lärare. Varken föräldrar eller lärare har fått komma in i processen från början, troligen på grund av att det har varit bråttom att få fram skolan.

Sedan detta blev känt, sent i höstas, har aktionsgruppen, försökt föra en dialog med tjänstepersoner och nämndspresidier, hittills utan resultat. Därför har aktionsgruppen varit konstruktiva och tagit fram en alternativ lösning. Man behåller den befintliga skolan som en ren högstadieskola och bygger en ny F 6 skola på den tomt som är reserverad för skola på det kommande bostadsområdet vid Skarsjövallen. Man skulle, med mindre justeringar, kunna kopiera den kommande skolan vid Skäret och lägga en likadan skola på Skarsjövallen.

ANNONS

Det faktum att den finns en detaljplan för skola på Skarsjövallen, att det finns färdigt underlag för en F 6 skola, tillsammans med att kommunens skolförslag kräver rivning av befintlig skola, att kommunens bygglov säkerligen blir överklagat gör att tidsskillnaden mellan att få de två alternativen färdiga blir minimal.

Vi upplever gruppens förslag som professionellt och att det har ett antal positiva effekter; man får två mindre skolor i stället för en stor, man minskar trafikproblemen eftersom trycket fördelas på två platser, man slipper riva en fungerande skola, man får större ytor för elevernas raster, man bevarar de gamla husen, bland annat den gamla folkskolan, ”Kulturhuset”. Man får troligen en billigare lösning och man bevarar mark i centrum som inte blir parkeringsplatser utan som kan bli till exempel bostäder.

Miljöpartiet stödjer aktionsgruppens förslag och uppmanar kommunens politiska majoritet att ompröva sitt ställningstagande och låta Hemsö bygga en ny F-6 skola på Skarsjövallen i stället för att riva den befintliga Ljungskileskolan och bygga nytt på samma ställe.

Styrelsen för Miljöpartiet Uddevalla

ANNONS