Flytta aldrig till Uddevalla kommun om du har barn

Kommunens nya skolskjutsbeslut innebär att vi inte får skolskjuts alls. Om barnen inte byter skola, menar signaturen Uppgiven förälder.