SjöbodarsjöbodKungshamn
SjöbodarsjöbodKungshamn Bild: Andreas Olsson

Följ reglerna om sjöbodar även när ni tycker de är oviktiga!

Vad gjorde Sotenäs kommun med den anmälan om sjöbodsboende som kom in förra året?

ANNONS

Replik på

Mats Abrahamsson och Robert Yngves svar 27/8 på vår debattartikel 22/8

LÄS MER:Förtal och fula påhopp för inte Sotenäs framåt

Nej kommunalrådet Mats Abrahamsson (M), och byggnadsnämnds-ordföranden Robert Yngve (KD), vi förtalar er inte med påpekandet att ni avstår från att följa lagar och regler om boende i sjöbodar. Vi säger bara precis som det är.

Ert försvar att det förekommer tillsyn när det kan förekomma olägenheter gör inte saken bättre. Alla med lokal kännedom vet att det sker omfattande boende i sjöbodar både på industriområden och i övrigt, och att anmälningar ignoreras. (Börja till exempel gärna med att redovisa åtgärderna i fråga om den anonyma anmälan med god dokumentation som inkom 20/2/2018 om olagligt boende i ett 20-tal fall samt den anmälan som inkom senare om olagligt boende i centrala hamnområdet i Kungshamn.)

ANNONS

Dessutom är det ännu viktigare, att ni i Bohusläningen 13 juli säger att tillsynen inte prioriteras för att det olagliga boendet ”inte är något stort problem” och att annat är mer angeläget. Men resurser saknas inte, tillsyn är självfinansierande. Och faktum är att det är helt förbjudet att bo i sjöbodar och liknande i industriområden och hamnområden, eftersom det hindrar folks tillgång till bryggor och kajer och trissar upp priserna för dem som behöver bodar samt stör näringslivet. Förbudet anges i detaljplanerna, vilka beslutats i demokratisk ordning och styrs av Plan- och Bygglagen. Ifråga om sjöbodar på kommunal mark anges det även i arrendekontrakten.

Dessa är den demokratiska rättsstatens beslut, regler och avtal. Men ni följer dem alltså bara ibland, när ni tycker det är viktigt – inte annars. Samtidigt signalerar ni att de som bor i bodarna inte heller behöver bry sig, när ni står på deras sida. Frågan är fortfarande om liberaler och centerpartister ställer upp på detta?

Torsten Bengtsson (S)

Olle Törnquist (S)

ANNONS