Folk som springer på spåren kostar oss flera miljoner

Spårspringandet är ett stort gissel för tågtrafiken.

ANNONS

Tågen står stilla medan polisen söker av det aktuella området. Det kan ta flera timmar. I de flesta fall har personen i fråga redan försvunnit. Det har till och med hänt att tåg har ställts in, vilket innebär mycket problem för resenärerna med missade anslutningar eller viktiga affärsmöten. Spårspringet kostar samhället många miljoner varje år.

Varför kan inte tågen framföras i låg hastighet förbi det aktuella området så att förarna hinner stanna om det behövs? Något som skulle innebära stora besparingar i pengar och mycket mindre besvär för resenärerna.

Det är aldrig tal om att stoppa biltrafiken på en motorväg om någon obehörig vistas i närheten av den. På sin höjd går det ut en varning via lokalradion.

ANNONS

Kurt Karlsson