Folkhälsan hotas av dålig motion

Våra barn och ungdomar rör sig allt mindre idag än tidigare och att utöva en sport har för många blivit en fråga om ekonomi.

ANNONS

När fysisk aktivitet och goda matvanor blivit en klassfråga behöver samhället ta ett ansvar och hitta vägar så att alla människor kan leva ett friskare liv med tillgång till bra matvanor och fysiska aktiviteter. Vi vet genom forskning att fysisk aktivitet inte bara motverkar fetma och andra följdsjukdomar, utan också kan vara bra mot psykisk ohälsa och underlätta inlärning. I boken Hjärnstark av Anders Hansen finns flera exempel på studier som påvisat hur motion och träning gett resultat på just inlärning och psykiskt mående.

I riksdagens Socialutskott har därför undertecknad och Moderaten Ulrika Jörgensen bildat ett Friskvårdsnätverk som har just Fysisk aktivitet och Goda matvanor på agendan. Under våren 2019 har vi anordnat 2 seminarier i riksdagen som handlat om just dessa ämnen.

ANNONS

Första seminariet handlade om Socker och att vi äter alltför mycket av den varan och att missbruket av socker leder till en ökad risk för cancer, typ2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom mm. Undertecknad skrev också tillsammans med vetenskapsjournalisten och forskaren Ann Fernholm en debattartikel i ämnet, som publicerats i över 20 dagstidningar samt Aftonbladet.

Seminarium nummer två handlade om fysisk aktivitet och att barn, ungdomar och vuxna rör sig allt för lite. Men också vad som kan göras åt problemet. Här finns mera idrottstimmar på agendan, men också planerade rastaktiviteter där fritidslärare kan ha särskilda uppdrag att stimulera till aktivitet. För det är ofta de som inte tycker om gymnastiken som rör sig minst. De kanske har blivit valda sist i fotbollen och förknippar fysisk aktivitet med utanförskap. Därför är det viktigt att hitta aktiviteter som kan vara lustfyllda för alla, som kan stimulera till aktivitet, utan att man tävlar.

Carolina Kluft, vår välkända OS- och VM- mästare i mångkamp är ambassadör för Generation Pep, som är en organisation som just jobbar med dessa frågorna. Vi i Friskvårdsnätverket fick förmånen att delta på två seminarier med Carolina under Almedalsveckan 2019.

När vi nu planerar möten, seminarier i riksdagen för hösten 2019 och våren 2020, ser vi gärna att vi har kontakt med föreningar, förbund inom idrotten, skolor, kommuner, regioner som vill driva dessa frågor framåt! Hör gärna av er också med goda exempel som vi kan använda för att stimulera beslutsfattare i riksdag, region och kommuner!

ANNONS

Mats Wiking

Socialdemokratisk riksdagspolitiker Fyrbodal

ANNONS