Det nuvarande badhuset kan renoveras och fungera in på 1940-talet, skriver Max Bergsten.
Det nuvarande badhuset kan renoveras och fungera in på 1940-talet, skriver Max Bergsten. Bild: Andreas Carlsson

Folkomrösta om nya badhuset

Jag har i många år läst om det nya badhuset som ska byggas i Uddevalla.

ANNONS

Kostnaden på 400 till 500 miljoner kronor är lika mycket pengar som en säkring av Uddevalla mot översvämningar kostar, och det har vi inte pengar till?

Om jag ser till antalet utövare av badhuset i förhållande till andra aktiviteter så kan vi satsa flera miljarder på fotbollen, där det finns kanske 20 gånger så många utövare.

Jag föreslår en folkomröstning i det här ärendet, jag tror inte att denna satsning har högsta prioritet för det stora flertalet Uddevallabor.

Det nuvarande badhuset, som byggdes så sent som på 1970-talet, med sin 25-metersbassäng och det centrala läget i Uddevalla kan efter en total-renovering för 100 miljoner kronor fungera både för aktiva simmare och för oss vanliga ”badare” långt in på 2040-talet.

ANNONS

Jag kan dessutom ifrågasätta om det är bra placering enligt det senaste jag läste, att bygga badhus ute vid Rimnersvallen och riva upp fotbollsplanen, det verkar vara en ny nödlösning.

Max Bergsten

Uddevalla