USA:s invasion av Irak skapade inte mycket demokrati, utan desto mer förödelse och instabilitet, som landets befolkning fortfarande lider svårt av. Varför ska Sverige ha ett värdlandsavtal med Nato, en militär sammanslutning med USA i spetsen, som beter sig på detta sätt, frågar sig Berit Palmdahl.
USA:s invasion av Irak skapade inte mycket demokrati, utan desto mer förödelse och instabilitet, som landets befolkning fortfarande lider svårt av. Varför ska Sverige ha ett värdlandsavtal med Nato, en militär sammanslutning med USA i spetsen, som beter sig på detta sätt, frågar sig Berit Palmdahl. Bild: PETR DAVID JOSEK

Folkomrösta om värdlandsavtalet

Jag läste TV-tablån den 23 januari och där stod det: "Dokument utifrån: Det var en gång ett Irak. Upproret. USA och deras allierade hade goda föresatser om att skapa demokrati i Irak. Men de möttes snart av våldsamt motstånd som även drabbade de civila hårt.”

ANNONS

Så USA skulle ”skapa demokrati” genom att släppa ner 29 200 bomber och missiler under de fem första veckorna av invasionen 2003. Varför?

USA påstod att Irak hade massförstörelsevapen. FN skickade vapeninspektörer till Irak under ledning av Hans Blix, vid flera tillfällen. De hade full insyn, men hittade ingenting.

Bush krävde vedergällning efter 11 september 2001. Han fick med sig Tony Blair. USA och Storbritannien anföll Irak utan FN:s godkännande och i strid mot internationell rätt.

Irak har blivit förstört. Tre miljoner flyktingar 2011. Många döda och lemlästade. En generation av barn, traumatiserade av våld, berövade utbildning och möjligheter, enligt FN. Självmord bland de amerikanska soldater som var där och deltog i vansinnet.

ANNONS

”Varför?”, frågade sig en kvinna i programmet. ” Vi var trygga under Saddam.”

Kanske för att USA ville kontrollera Iraks oljetillgångar, och att Nato kunde bygga upp militärbaser där. Nato, med USA som ständig ordförande, har redan mellan 600–800 baser i runt 80 länder, och är totalt överlägset i styrka.

Tony Blair, Storbritannien, har i efterhand sagt att han ångrar sitt lands deltagande, men vad hjälper det alla som har mist sina familjer, sitt hem och sin framtidstro. Inga pengar till uppbyggnad skickas heller.

Fortfarande är det ekonomiska sanktioner mot Iraks civilbefolkning. Ännu dör barn av förgiftat vatten och brist på sjukhus. De är sönderbombade.

Vart går pengarna från Iraks oljeexport? Inte till att bygga upp landet i alla fall. Nu sitter nya makthavare i Bagdad, med USA:s goda minne. Graden av demokrati kan diskuteras.

Om man nu värnar demokratin, så är det konstigt att Julian Assange, som var en av dem som avslöjade fruktansvärda övergrepp gjorda av amerikanska och engelska soldater mot obeväpnade och oskyldiga civila, har suttit fängslad i åratal, och hotas av livstids fängelse i USA, i stället för att bli hyllad och ärad för sina och andras avslöjanden. Nej, i stället benådas några av de amerikaner som utfört övergreppen av Trump.

ANNONS

Jag tänker att Nato är en militär sammanslutning med USA i spetsen. När man ser på USA:s och Natos verksamhet får man en känsla av vilja till världsherravälde.

Ska Sverige verkligen ha ett värdlandsavtal med Nato?

Det infördes 2016 i Sverige utan folkomröstning. Detta avtal tillåter amerikanska soldater att undersöka våra kuster och ha stora militärövningar i Norrland.

I FN var Sverige ledande i att ta fram ett förbud mot kärnvapen. Detta skulle godkännas av vår regering, men efter påtryckningar från USA så blev det inget förbud här.

Nej, jag uppmanar alla att gå med i någon fredsorganisation som Nej till Nato, Svenska Freds eller liknande, för att få till stånd en folkomröstning om värdlandsavtalet.

Sverige gör bäst nytta som ett neutralt land med en egen röst.

Berit Palmdahl