Asylprocess på Migrationsverket.
”Regeringens förslag riskerar att fördjupa Sveriges integrationskris, genom att öka invandringen”, skriver företrädare för Moderaterna. Bild: Marcus Ericsson/TT

För att lösa problemen måste invandringen minska

Regeringen har nyligen presenterat den proposition som ska ligga till grund för Sveriges nya invandringspolitik. I flera delar går regeringen i en riktning som skulle leda till större invandring, jämfört med det förslag som presenterades av Migrationskommittén. Vi moderater menar att det är helt fel väg att gå. För att lösa integrationskrisen behövs en långsiktigt hållbar invandringspolitik.

ANNONS

Moderaterna stod inte bakom Migrationskommitténs alla förslag, eftersom det skulle leda till samma nivå på invandringen som i dag. Det förslag som regeringen nu lägger fram innehåller flera lättnader jämfört med Migrationskommitténs förslag och kommer leda till ökad invandring. Ska vi på allvar lösa integrationsproblemen, så måste invandringen till Sverige minska. Därför kommer Moderaterna fortsätta arbeta för att Sverige ska införa ett volymmål som tydligt styrmedel för migrationspolitiken. Det kommer leda till betydligt lägre invandring till Sverige, samtidigt som asylrätten värnas.

LÄS MER:Krav med tveksam integrationseffekt

Moderaterna har, tillsammans med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna, lagt ett utskottsinitiativ i riksdagens Socialförsäkringsutskott med sju skarpa förslag på åtstramningar jämfört med regeringens proposition.

ANNONS

1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas.

2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen.

3. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas.

4. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande.

5. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas.

6. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas.

7. Tidsfristen för undantaget från försörjningskravet för kvotflyktingars anhöriginvandring ändras.

Regeringens förslag riskerar att fördjupa Sveriges integrationskris, genom att öka invandringen. Därför hoppas vi att våra gemensamma förslag kan få majoritet i riksdagen. Om Socialdemokraterna och Centerpartiet står upp för sin egen politik, som de drev i den migrationspolitiska kommittén så skulle åtminstone sex av förslagen gå igenom. Socialdemokraterna stod nämligen bakom sex av förslagen. Centerpartiet stod bakom fyra. Vad säger de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Fyrbodal om detta?

LÄS MER:Stryp bidragen till icke-medborgare

En långsiktigt hållbar migrationspolitik skulle kräva ytterligare åtstramning, men genom våra förslag skulle vi kunna samla en majoritet för att åtminstone stoppa regeringens förslag till ökad invandring. Oavsett om en riksdagsmajoritet ställer sig bakom utskottsinitiativet kommer vi moderater fortsätta driva våra egna migrationsförslag. En moderatledd regering efter nästa val kommer minska invandringen till Sverige. Det är ett besked vi lämnar redan i dag.

ANNONS

Maria Malmer Stenergard (M)

migrationspolitisk talesperson

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot för Fyrbodal

Johan Hultberg (M)

riksdagsledamot för Fyrbodal

LÄS MER:Hon levde gömd i flera år – nu får flickan stanna i Bohuslän

ANNONS