Firande av Brith Milah.
Firande av Brith Milah. Bild: Wikipedia

För en jude är omskärelse en central sedvänja

Centerpartiets förslag bryter mot religionsfriheten i barnkonventionen, regeringsformen och internationell rätt.

ANNONS

Sedan Centerns partistämma lade fram sitt förslag till förbud av omskärelse på barn har det debatterats friskt i TV och press. Synpunkterna på Facebook och Twitter har varit; ”Åk härifrån, barnmisshandel, djävulens påfund eller alla som är för omskärelse är odjur” med mera. Därtill kommer en mängd vanföreställningar om risker

Centern påstår att det inte alls är riktat mot någon minoritets religion utan om barnens rätt till integritet. Förslaget bryter mot religionsfriheten i barnkonventionen, regeringsformen och internationell rätt. Barn föds in i ett socialt religiöst sammanhang. Religion ses som ett mångdimensionellt fenomen där såväl praxis och identitet ingår. Det finns en utbredd europeisk kulturimperialism sedan årtusenden tillbaka, till exempel att föräldrar skiljer sig eller en kvinnas rätt att göra abort etcetera. Dessa föräldrabeslut är oåterkalleliga men det finns inga lagar som förbjuder det. Ett oåterkalleligt beslut att låta sin gosse omskäras vill centern i sällskap med SD däremot lagstifta om.

ANNONS

Omskärelsen är så central inom judendomen, att även bland sekulära judar ses förslaget som ett angrepp på den judiska minoriteten.

De som är emot omskärelse för en skräckpropaganda. Det kan bli förträngningar i urinrörsmynningen eller penisen kan bli sned, barnet kan dö, man kan tappa den sexuella lusten

En mohel (judisk specialutbildad omskärare) dessutom överläkare i neurologi och professor som omskurit nästan 4 000 muslimska och judiska gossebarn i Sverige konstaterar att under de 35 år han verkat har det inte förekommit komplikationer. Det är ett bra mått på hur riskfritt ingreppet är. De gossebarn han omskar på 70 och 80 talet har i många fall själva söner och låter dessa bli omskurna. Sexualiteten sitter inte i förhuden utan i hjärnan! Hade omskärelsen inneburit stor skada för barnet hade det inte rått stor konsensus inom den judiska församlingen. Cirka 90 procent har av medlemmarna har inga problem med omskärelse och då är hälften av dessa omskurna män.

För en jude är handlingen central. Som symboliserar förbundet i första moseboken mellan gud och det judiska folkets stamfar Abraham, lovade han att han och hans efterkommande skulle leva efter Tohran. Ett gossebarn genomgår Brith Milah på åttonde dagen. Pojken får en liten smärtförnimmelse. Nervsystemet är inte vid 8 dagar utvecklat. Halten av trombocyter är maximal och därför har blodet bäst förmåga att koagulera då.”

ANNONS

Hade det inte i stort sett varit konsensus inom församlingen för omskärelse eller hade ingreppet inneburit skada för barnet hade det varit en helt annan sak. Förändring av sedvänjor ska diskuteras, men av de som utför dem!

Eva Lecerof