Ett bokningssystem som tror att bussen är full när den i själva verket har massor med lediga platser ligger bakom misslyckandet med Ronden, menar signaturen ME.
Ett bokningssystem som tror att bussen är full när den i själva verket har massor med lediga platser ligger bakom misslyckandet med Ronden, menar signaturen ME.

Föråldrat system är skälet till att Ronden läggs ner

Den 26 maj beslutade regionstyrelsen att lägga ner konceptet ”Ronden”. Trots inskickade synpunkter från oss resenärer samt förare att allting inte har stått rätt till så drivs beslutet igenom på felaktiga grunder.

ANNONS

Grunden till beslutet ska vara att kostnaderna för sjukresor har stigit okontrollerat, vilket är fallet, men orsaken till detta är inte Ronden. Redan 2012 slogs det fast i en studie att bokningssystemet ”Planet” inte är kompatibelt med uppdraget Ronden har. Systemet utvecklades under 90-talet och är optimerat för taxiverksamhet. Det är således föråldrat mot dagens moderna system och inte optimerat för sjukresor i ”linjetrafik”.

I studien slogs det även fast att processen att boka en resa med Ronden är omständlig för operatörerna. Det talar för att operatörerna ofta tog den lättaste vägen och aktivt valde bort Ronden för att spara tid i bokningen. Systemet är utformat på ett sådant sätt att när resenärer ringer och vill boka en plats på Ronden får de beskedet om att Ronden är fullsatt. I verkligheten fanns det dock gott om plats på bussen och resenärerna fick naturligtvis åka med.

ANNONS

LÄS MER:Ronden mellan Strömstad och Näl läggs ner i december

Detta fenomen kan direkt härledas till systemet för planering och bokning av resor. Det innebär att systemet, om inget görs, kan planera en resa som gör att bussen får besked om att åka till en viss hållplats för att sedan byta färdriktning och åka tillbaka samma håll som den kom ifrån. För att motverka detta måste fiktiva resenärer, som kallas för styrkunder, bokas in på bussen så den kan följa den färdväg som anges i tidtabellen. Dessa styrkunder tar sedan upp plats på bussen. Operatörerna är medvetna om att så är fallet, men det är mycket komplicerat att urskilja styrkunder och riktiga resenärer. För det krävs en djup systemkunskap som endast de mest erfarna operatörerna besitter.

Slutsats i studien är: Ronden är inte tillräckligt kommunicerat, bokningssystemet som används är inte ändamålsenligt efter Rondens trafikupplägg vilket får till följd att potentiella resenärer kan nekas resa. Ett byte av mjukvara som kan hantera Rondens egenskaper rekommenderas.

Så vad har då hänt sedan 2012? Ingenting. Mjukvaran är densamma, Ronden är fortfarande inte kommunicerad på ett sätt att vårdpersonal och privatpersoner vet om att den finns. Resenärer nekas dagligen resa. Ronden existerar inte hos bokningscentralen i Senegal eller Moldavien, åtminstone inte när man ringt och försökt boka. Det uppges att Ronden inte trafikerar hållplatser (den går dagligen där) så resenärer bokas med taxi i stället. Hade förarna på Ronden inte varit så hjälpsamma som räddat bokningscentralens felaktiga bokningar när jag åkt (och bokat om så det blir rätt) så hade jag väl suttit kvar på en hållplats ännu.

ANNONS

Att bokningssystemet är bristfälligt må så vara, men då operatörerna inte har någon lokalkännedom så stoppar de inte resorna när systemet tagit fram en felaktig resa utan genomför den även fast vi resenärer protesterar att resealternativet är galet.

Så vad har då regionstyrelsen åstadkommit? Det vet de nog inte själva, men en besparing på ynka 200 000 kronor genom att lägga ner Ronden som inte är problemet i grunden hade de inga svårigheter med. Hade dessutom Ronden fått rätt förutsättningar genom att resenärer faktiskt kunde boka en resa som Västra Götalandsregionens tjänstemän slog fast i en utredning inför beslutet så hade det varit en besparing för regionen att låta Ronden gå kvar. Nu verkar det bli fler taxiresor som är dyrare (såvida de inte skickar dem med glassbilen) och som med största sannolikhet kommer att belasta budgeten ännu mer i framtiden. Men just nu kan de åtminstone slå sig för bröstet för att de ännu en gång fattat beslut på felaktiga grunder.

ME