"Naturintrång och bullerstörningar blir av en annan dimension än vad de flesta hittills upplevt", skriver Harald Edstam om kommande vindkraftssatsningar.
"Naturintrång och bullerstörningar blir av en annan dimension än vad de flesta hittills upplevt", skriver Harald Edstam om kommande vindkraftssatsningar. Bild: Lasse Edwartz

Förändringens vindar blåser – men åt rätt håll?

Sverige står inför mycket stora elutmaningar. För att minska koldioxidutsläppen och samtidigt stänga kärnkraften måste ny elproduktion skapas motsvarande dubbelt så mycket el som vattenkraften producerar i dag.

ANNONS

De nya verksamheterna i norr behöver mycket av den framtida elen. Nyligen beslutades att bygga en ny stor kraftledning från Porjus till de nya industrierna i Malmberget, vilket möjliggör att leda stabil vattenkraftsel dit i stället för söderut. Man bygger också en vindkraftpark (Markbygden) med 1 101 snurror, 200 till 300 meter höga, som täcker en yta ungefär lika stor som Orust plus Tjörn.

Våtår och välfyllda magasin har gett 15 procent mer vattenkraftsel än ett normalår, vilket gjort elexport möjlig. Ett torrår hade vi haft import!

På finska sidan fick ytterligare en kärnreaktor nyligen laddtillstånd, med elproduktionsstart om ett år. Regeringen kanske hoppas på elbidrag därifrån.

ANNONS

Vätgasproduktion behöver stora elmängder för att direktreducera malm/pellets till stål, utan koldioxidutsläpp. Gasen måste också producera el när vindkraften svajar. Det planeras stora bergrum med ståltankar för gaslagring under tryck, för åtminstone en veckas gardering.

LÄS MER:"Uddevalla klarar inte målet på egen hand”

Regeringens planer innebär motsvarande 3 000–4 000 nya vindsnurror, flertalet med höjd kring 300 meter. Åtskilliga hundra avser man bygga ute till havs, om staten betalar för långa anslutningar till elnäten i land. Man förutsätter att tillstånd ges för lekande torsk, tumlare, Natura 2000 och så vidare.

Den största vindkraftsutbyggnaden planeras på land när kärnkraften i söder stängs. Kommunala vetot begränsas. Naturintrång och bullerstörningar blir av en annan dimension än vad de flesta hittills upplevt. Zlatan protesterar mot att vindkraften förstör naturen i Jämtland.

Solelsproduktion är attraktiv när det gäller litet naturintrång och störningar. För nätter och mulna dagar fungerar batterilager utmärkt, till exempel elbilarnas batterier. Under vinterhalvåret (när elbehovet är störst) måste man köpa el från annan produktion (vätgaslager?). I dag bidrar solel med några tiondels procent av vår totala elproduktion, men löser man säsonglagringsbehovet kan det öka till några procent.

LÄS MER:Lyssna på Zlatan – slå vakt om skogens magi

Andra länder har motsvarande utmaningar som Sverige. Många ser kärnkraft, även nybyggnad, som vägen framåt.

EU:s vetenskapliga råd har nyss föreslagit att kärnkraft ska klassas som en hållbar investering. 46 miljöorganisationer har i ett öppet brev förordat att EU ska se den som en viktig del för framtida fossilfri elproduktion. Diskussionerna är livliga!

ANNONS

Tyskland har fortfarande betydande kolkraftproduktion och utsläpp. Landets stålproduktion är mångdubbelt större än Sveriges och om den ska bli koldioxidfri behövs stora mängder framtida ny stabil och fossilfri elproduktion.

Volkswagen har ambitionen att producera helt "fossilfria" bilar och är därför en stor intressent i den nya investeringen utanför Boden för fossilfri bilplåt.

Harald Edstam

ANNONS