"Naturintrång och bullerstörningar blir av en annan dimension än vad de flesta hittills upplevt", skriver Harald Edstam om kommande vindkraftssatsningar.

ANNONS