I stället för att grotta ner sig i var siffror kommer ifrån bör man ställa sig frågan vad det innebär att förmedla ett arbete, menar Christine Ahl Dahlström.
I stället för att grotta ner sig i var siffror kommer ifrån bör man ställa sig frågan vad det innebär att förmedla ett arbete, menar Christine Ahl Dahlström. Bild: TT

Förbluffande att debattera egna vinstintressen som samhällsnytta

Caspian Rehbinder representerar tankesmedjan Timbro finansierat av Svenskt Näringsliv, vars medlemsföretag väntar på att få ta över den privata jobbförmedlingen. Jag vill bara påminna om det perspektivet för dig som läser. Det vore därför respektfullt om Rehbinder kunde lägga bort retoriken om sympatier till mig som arbetsförmedlare. Det var inte det min replik till Pontus Almquist i Bohusläningen handlade om.

ANNONS
|

Slutreplik till Caspian Rehbinder

LÄS MER:Förbluffande få hjälps av Arbetsförmedlingen – reform är ett måste

Inom myndigheten finns en stor vana att hantera både omvärldsförändringar, nya åtgärder, varsel, omstruktureringar med mera i en organisation direkt kopplad till valresultat och politiska beslut. Inget nytt för oss som arbetar i offentlig sektor.

Min text handlade om att diskussionen runt reformeringen har nått in absurdum, forcerad av en lobby som har vinstintressen i en sådan. Och som vägrar se att förutsättningarna är de sämsta, i synnerhet under nuvarande samhällskris. Därför är jag särskilt glad över att just Rehbinder gav respons, eftersom Timbro serverar populism med bitter eftersmak.

LÄS MER:Arbetsförmedlingen är ineffektiv och dysfunktionell

Debatter kan vara kryptiska, men låt oss prata klarspråk. Timbro har sitt syfte, vad kan mitt då vara? Låt oss ponera att jag starkt ogillar när vilseledande information skapar en diskurs som sedan leder till negativa konsekvenser för samhället.

ANNONS

Tål Rehbinders fakta som refereras till att prövas?

Riksrevisionens rapport (RiR 2020:13) om privata Stöd & Matchning (STOM) visar att ratingsystemen förbättrats men säger ingenting om resultaten.

• Sammanställning av svensk och internationell forskning visar att när man jämför privata och offentliga aktörer visar det sig att offentlig arbetsförmedling snabbare får arbetssökande i jobb till lägre kostnad jämfört med privat. (Framtidens Arbetsförmedling, Fores)

• Studien runt Arbetsmarknadsutbildningarna 2014, är gammal skåpmat från en tid då urvalet av vem som fick utbildningen inte vägde med faktorer som till exempel anställningsbarhet. I dag ser läget helt annorlunda ut, och många går rakt ut i anställningar inom bristyrken.

• Till sist detta att AF skulle förmedla 1,5 procent av alla jobb. I samma mätning från 2017 (SCB) som refereras till svarar drygt 13 procent av arbetssökande att den hjälp de fått av AF bidragit till att de fått jobbet. I den mätningen räknas inte lönestöd, praktik, eller utbildning via AF in. 1,5 procent upplever att de fått anställningen direkt via en arbetsförmedlare och ibland respondenterna ingår även de som redan har ett jobb. Jonglera med rätt bollar, tack.

Men märk väl att jag aldrig ställde frågan var siffrorna kom ifrån – utan hur mätningen går till. Även 13 procent är ett magplask statistiskt. Fråga i stället: Vad innebär det att förmedla ett arbete? Hur mäter system av när AF lyckats med en individ? Räknas kedjan av rehabilitering, samverkan, utredningar, psykologstöd etcetera som AF stöttar med in i en högre anställningsbarhet som slutligen innebär arbete? Detta är djupare frågor än statistiken som Rehbinder refererar till, och arbetskraftsundersökningen (AKU) är en urvalsundersökning som görs via telefonintervjuer. Vilka frågor ställs där, motsvarar svaren den bild som sedan blir statistik behandlad som fakta?

ANNONS

LÄS MER:Sluta tjurfäktas om Arbetsförmedlingen i pågående samhällskris!

Just nu har vi en särpräglad samhällskris vilket ökar förhållanden med social oro, växande ohälsa, stigande arbetslöshet och ökat utanförskap. Då är det enligt mig mer förbluffande lågt att debattera sina egna vinstintressen med missvisande statistik framför att säkra stabiliteten i en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner.

Christine Ahl Dahlström

Arbetsförmedlare Fyrbodal

Tillägg: Åren 2013–2017 upphandlade AF privata aktörer för 5–6 miljarder årligen. Anslaget till AF:s personal och lokaler, förvaltningsanslaget uppgick till 7–8 miljarder. AF:s prestationer och resultat är en samlad konsekvens av detta. Myndigheten styrs av regleringsbrevet, vilket innebär att AF inte på eget bevåg inte kan öka arbetsförmedlartätheten på bekostnad av andra åtgärder, även om det kan vara det mest kostnadseffektiva sättet att minska arbetslösheten.

ANNONS